Inspektionsskibet Thetis

Inspektionsskibet Thetis sejler som skoleskib i danske farvande. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen

 

Bare størrelsen af skibet gør en forskel. Inspektionsskibenes længde på 112 meter mod de nuværende skoleskibes maksimalt 30 meter stiller helt andre udfordrende krav til håndtering og navigation af skibet.

 

Det er en af de helt konkrete forskelle og gevinster ved, at Søværnet har dedikeret et af de store inspektionsskibe, som ellers normalt patruljerer ved Færøerne og Grønland, som skoleskib til uddannelse af kommende besætningsmedlemmer til hele Søværnet.

 

“Man har andre skoleskibe i Danmark, som for eksempel de små skoleskibe af Holm- og Svanen-klassen, men de er maksimalt 30 meter lange. Nu kommer vi ud på sådan et jern her, som er 112 meter langt. Her gælder nogle helt andre vilkår, som er mere retvisende for de vilkår, som man møder, når man kommer ud som officer. Thetis manøvrerer helt anderledes end de små og mere adrætte skoleskibe. Det giver nogle helt andre udfordringer og parametre i sejladsen,” siger Jens, der er officerskadet på Thetis og i gang med sin uddannelse ombord.

 

En af disciplinerne ombord for de værnepligtige er knob og stik.

En af disciplinerne ombord for de værnepligtige er knob og stik. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

Bliver ikke forstyrret af operative opgaver

Hidtil har man – ud over på skibe af Holm- eller Svanen-klassen – foretaget uddannelse af værnepligtige og officerskadetter på for eksempel inspektionsskibene, imens de har været indsat i andre opgaver, primært patruljering i Nordatlanten, ved Grønland og Færøerne. Men nu er et af inspektionsskibene blevet dedikeret til opgaven at være skoleskib, samtidig med at der fortsat er det samme antal inspektionsskibe som hidtil ved Grønland og Færøerne.

 

“Det betyder, at vi kan koncentrere os om at levere realistiske scenarier for undervisning, fordi vi ikke samtidig har en operativ opgave. Vores opgave er nu udelukkende at være skoleskib, og det giver bedre undervisning, et mere realistisk miljø og flere muligheder for at understøtte undervisningen, fordi vi kan koncentrere os om netop den opgave som vores førsteprioritet. Vi kan planlægge og gennemføre præcis det, som understøtter undervisningen bedst muligt uden at blive forstyrret af andre opgaver,” siger orlogskaptajn Thomas Forum Haugaard Belsø, der er næstkommanderende på Thetis.

 

Bedre træning i ledelse

En anden fordel ved, at træningen foregår på et stort skib, er, at et inspektionsskib har en meget større besætning. Det giver både værnepligtige og officerskadetter en anden træning i samarbejde, ledelse og koordinering, som mere ligner de store teams og organisationer, som findes på nogle de skibe, som eleverne skal arbejde på efter endt uddannelse.

 

“Vi har en langt større organisation. Almindeligvis på de små skoleskibe vil der være en bagvagt, en kadet som vagtchef og en kadet som rorgænger. Her har vi en rorgænger, en udkig og et O-rum bagved, som vi kan bede om assistance i at identificere objekter, skibe med videre. Det handler om at lære at bruge den store organisation, som findes på de store skibe,” siger Jens.

 

Skoleskibet Thetis vil i løbet af 2023 sejle rundt i landet til rekrutteringsarrangementer og åbent skib i flere danske havnebyer, hvor interesserede kan blive klogere på et job og fremtid i Søværnet.

 

Du kan komme ombord på inspektionsskibet Thetis næste gang i Aarhus på søndag den 12. marts og høre mere om mulighederne for uddannelse og karriere i Søværnet. Skibet vil ligge på kajplads 113-115 (Sydhavnsgade) og der er åbent kl. 9-11.

 

Navigation indgår som en del af officerskadetternes træning ombord på skoleskibet.

Navigation indgår som en del af officerskadetternes træning ombord på skoleskibet. Foto: Steffen Fog / Forsvaret

 

 

Skoleskibe i Søværnet

Her ses sammenligning mellem de skoleskibe af Holm- og Svanen-klassen, som man hidtil har haft dedikeret til opgaven som skoleskib og det nye skoleskib Thetis. Holm- og Svanen-klassen skal fortsat fungere som skoleskibe sammen med skibe af Thetis-klassen. Dvs. Thetis-klassen supplerer frem for erstatter de hidtidige skoleskibe.

 

Skoleskib af Thetis-klassen:

Længde: 112,3 meter

Bredde: 14,4 meter

Besætning: 50 mand

 

Skoleskib af Holm-klassen:

Længde: 28,9 meter

Bredde: 6,4 meter

Besætning: 5 mand

 

Skoleskib af Svanen-klassen:

Længde: 18,8 meter

Bredde: 4,4 meter

Besætning: 4 mand