Dynamic Mongoose.

Dynamic Mongoose foregår blandt andet i farvandet ved Færøerne. Foto: Nicklas / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

En del af søkrig er brugen af ubåde. Derfor skal det regelmæssigt øves at opdage og bekæmpe ubåde. Omvendt skal ubådsbesætningerne træne at kæmpe mod overfladeskibe.

Således starter i dag den årlige ubådsøvelse Dynamic Mongoose. Danmark deltager i år med to krigsskibe - fregatten Esbern Snare og inspektionsskibet Hvidbjørnen. Patruljefartøjet Brimil fra Færøerne deltager også som et yderligere bidrag fra Rigsfællesskabet.

”Det er glædeligt, at NATO for andet år i træk har valgt at lægge den årlige anti-ubådsøvelse Dynamic Mongoose i farvandet omkring Færøerne, der fortsat er yderst relevant at træne i. Øvelsen har deltagelse af skibe fra en række lande herunder Færøerne og Danmark. Dette demonstrerer vigtigheden af et godt samarbejde inden for Rigsfællesskabet såvel som med NATO allierede,” siger oberstløjtnant Martin Lund, der er chef for Arktisk Kommandos forbindelseselement Færøerne.
 
Dynamic Mongoose.

Øvelsen involverer i år tolv lande (tretten lande med Færøerne), og der indgår både ubåde, krigsskibe, fly og helikoptere. Øvelsen foregår i havområdet mellem Norge, Island og Færøerne, og her vil både ubådene, skibene, flyene og helikopterne træne ubåds- og anti-ubådsoperationer.

Under øvelsen vil man igennem en række avancerede fiktive scenarier træne forskellige procedurer og metoder til ubådskrig og anti-ubådskrig. Herunder det vigtige samarbejde mellem de forskellige landes besætninger i at kunne reagere hurtigt og effektivt. Dermed vil man træne evnen til at kæmpe som alliance NATO-landene imellem.