Bambi bucket testes

"Spanden", som anvendes til brandslukning, hedder Bambi-Bucket, og fås i forskellige størrelser. Den Flyvevåbnet råder over indeholder 2000 liter. Foto: Rune Dyrholm 

Af Forsvarskommandoen

Sammen med Beredskabsstyrelsen har Flyvevåbnet haft et par helikopterbesætninger ude for at afprøve en såkaldt “bambi-bucket”, der mange steder i verden bliver brugt til at slukke skovbrande. Konceptet er aldrig blevet brugt i Danmark, men det kan ændre sig i takt med de længere tørkeperioder, vi oplever.

"Brandslukning med helikopter er en disciplin, der er ret ligetil for de besætninger, der normalt flyver troppetransport, fordi de i forvejen er trænede i at flyve med “sling” under helikopteren. Om det er et par tons vand eller noget andet, som hænger der, betyder ikke noget for selve flyvningen." Det fortæller helikopterpiloten Christian fra Helicopter Wing Karup. 

Sling er en metode, hvor gods hænger i et kabel eller et net under helikopteren, og gør det muligt at flytte store ting, som ikke passer ind i kabinen eller at levere forsyninger til steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at lande.

Spanden til EH101 rummer 2000 liter vand, som enten kan dumpes på et enkelt sted eller spredes ud over et større område, og det er selvfølgelig smart at kunne få løftet vand ind til brande, hvor det ellers er svært eller umuligt at komme hurtigt frem med brandbiler. Det kan f.eks. være i større skove eller på øer med intet eller beskedent brandberedskab.

Under testen afprøvede helikopterbesætningen samarbejdet med indsatslederen på jorden og procedurerne internt i helikopteren. Piloterne kan ikke selv se spanden under helikopteren, så de skal sørge for den rigtige indflyvningsretning mens det er loadmasteren i kabinen, der
udløser vandet over ilden eller et område, som skal gennemvædes for at ilden ikke breder sig i en bestemt retning.

"Under afprøvningen så vi, at helikopterbesætningen fik flyttet en hel del vand på kort tid, og fik det leveret ganske præcist på de mål, som indsatslederen udpegede. Det tager cirka et minut at fylde spanden, så alt afhængig af afstanden mellem branden og en egnet sø, så kan vi potentielt levere ganske mange tons vand i timen."

Indtil videre er der tale om en såkaldt testkapacitet. Det vil sige, at Flyvevåbnet har en enkelt bambi-bucket, der kan tages i brug om nødvendigt, og så vil erfaringer og nærmere evaluering afgøre, om konceptet skal indgå i et egentligt beredskab under tørkeperioder.