Prismodtagerne flankeret af chefen for Hærkommandoen (tv) og chefen for Trænregimentet (th).

Prismodtagerne flankeret af chefen for Hærkommandoen (tv) og chefen for Trænregimentet (th). Foto: Forsvaret

To soldater fra Trænregimentet og Militærpolitiet har modtaget Vallø Prisen fra chefen for Hærkommandoen.

 

Hærens Vallø Pris støtter tiltag eller initiativer som fremmer kvinders valg af Hæren som karrierevej, for derigennem at sikre en større mangfoldighed til gavn for Hærens nuværende og fremtidige bemandingsevne og kvalitet i opgaveløsningen.

 

Rollemodelprisen honorer personel af begge køn, der fremstår for inkluderende adfærd og fremme af kvinders valg af Hæren som karrierevej.

 

Vallø Prisen blev tildelt Hæren i 2017 som et engangsbeløb pa i alt 150.000 kroner. De 150.000 kr. anvendes til en årlig tildeling af et legat til en eller flere medarbejdere i Hæren, hvilket har været markeret ved en overrækkelse af Hærens Vallø Pris ved Chefen for Hærkommandoen.

 

Tildelingen af Hærens Vallø pris 2023 tilfaldt følgende to medarbejdere i Hæren.

 

Premierløjtnant Pernille, Militærpolitiet, Trænregimentet

Premierløjtnant Pernille har på forbilledlig vis og på eget initiativ indsamlet empiri, undersøgt og opstillet alternative metoder til at gøre karriere i Forsvaret, herunder udvikle en alternativ udviklingsretning, der kan give næsten de samme kompetencer som en mere traditionel udviklings- og karrierevej.

 

En tilgang, der har udviklet sig til et pilotprojekt, der har potentiale til at gavne andre unge officerer på sigt. Premierløjtnanten fremstår igennem sit initiativ, sin tilgang og engagement om at udfordre det eksisterende, det bestående og den almindelige vanetænkning som et eksempel til efterfølgelse i den daglige tjeneste.

 

På baggrund af premierløjtnant Pernilles arbejde med udvikling af uddannelse, der har potentiale til at gavne fremtidige officerers karriemuligheder, øge inklusion og mangfoldighed samt sit daglige virke tildeles hun prisen som årets Rollemodel 2023.

 

Uddeling af Vallø Prisen 2023

Foto: Forsvaret

Seniorsergent Mikkel, Trænregimentet

Mikkel har på forbilledlig vis været et eksempel på en medarbejder, der i sit daglige virke arbejder for at bidrage til, og fremme, et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø, der kan have en positiv effekt på at rekruttere, tilknytte og fastholde kvinder ved Trænregimentet og i Hæren.

 

Seniorsergenten fremstår som et eksempel til efterfølgelse i den daglige tjeneste i forhold til engagement og i at skabe et inkluderende arbejdsmiljø ved regimentet. Seniorsergenten er en positiv ambassadør og rollemodel for Trænregimentet og Hæren.

 

På baggrund af Mikkel arbejde og sit daglige virke tildeles han prisen som årets Rollemodel 2023.

 

Uddeling af Vallø Prisen 2023

Foto: Forsvaret

Begge medarbejdere modtog Prisen som årets Rollemodel 2023 samt en legat-portion på 5.000 kroner.