artwev

Instruktører fra DAR har uddannet ukrainere. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

Den seneste tid har ukrainske soldater været under uddannelse på Oksbøl Kaserne. Her er de blevet uddannet i at bruge og betjene de Caesar-artillerisystemer, som Danmark har doneret til Ukraine.

Uddannelsen har taget udgangspunkt i alt fra, at ukrainerne skal lære at køre og betjene artilleripjecerne til, at de skal skyde med dem og lære at bruge dem i kamp.

Det er fortrinsvis soldater fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og 1. Artilleriafdeling, som har tilrettelagt og gennemført uddannelsen af ukrainerne.


Danske instruktører og ukrainske soldater

Danmark har uddannet omkring 100 ukrainske soldater, førere og mekanikere i brugen af Caesar-artilleripjecerne. Mange af dem er soldater, der har deltaget i krigen i hjemlandet. Derfor ligger fokus i uddannelsen på brugen af de donerede våben, så ukrainerne kan tage dem i brug umiddelbart efter ankomst til Ukraine.

Selvom det har været en stor opgave at uddanne og træne de ukrainske soldater på kort tid, så har både danskere og ukrainere været højt motiverede af opgaven.

Forsvaret har støttet og uddannet det ukrainske forsvar siden 2014 og har styrket den indsats siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022. I begyndelsen af i år blev det besluttet af Folketinget, at 19 Ceasar-artillerisystemer skulle doneres fra Danmark til Ukraine.

Efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine - både med uddannelse og donationer af artilleriet, men også med uddannelse af ukrainske soldater i Storbritannien.