Flagdag for Danmarks udsendte ved Christiansborg 2022

Faner føre ind på Christiansborg Slotsplads før den store paraden på flagdagen i 2022. Foto: Frederikke Frederiksen

Af Forsvarskommandoen

 

Tirsdag den 5. september bliver pladsen foran Christiansborg fyldt med omkring 2000 soldater, politibetjente og ansatte i Beredskabsstyrelsen, som i det seneste år har været udsendt for Danmark til internationale missioner i mange dele af verden. De 4000 soldater er en fordobling fra året før.

 

”Der er krig i Europa, og det påvirker os alle. Det har påvirket jer i alle værn, der med kort varsel blev udsendt for at sikre NATO's østlige flanke og Østersøen. Krigen i Ukraine påvirker også jeres naboer, jeres kolleger og alle danskere, der mærker utrygheden omkring os stige. Og det har påvirket jeres familier og venner, der har skullet undvære jer i mellemtiden. I og jeres kolleger, der har været udsendt til alle andre egne af verden, bærer en stor del af æren for, at vi her i Danmark kan føle os trygge på trods af den voksende uro i verden,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Markeringen af flagdagen for Danmarks udsendte blev i København indledt med mindehøjtidelighed i Kastellet i København.

H.K.H. Kronprinsen og forsvarschef general Flemming Lentfer har inspiceret paraden i Kastellet på flagdagen i 2022. Foto: Tobias Roed / Forsvaret

Paraden på Christiansborg Slotsplads tirsdag eftermiddag er den største begivenhed på flagdagen for Danmarks udsendte, men dagen markeres ved mange begivenheder over hele landet.

 

Marinesoldater står klar med kranse

Kranselægning for de faldne i de internationale missioner er et centrals element i flagdagen. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

For eksempel vil der være parade i Viborg i samarbejde med Flyvestation Karup, familiemarch i Rønne, åbent skib på fregatten Peter Willemoes i København og overflyvning med F-16 (flyruten offentliggøres mandag). Du kan læse meget mere om lokale flagdagsarrangementer på flagdagen.dk, som opdateres af foreningen Folk & Sikkerhed.

 

”I 2023 hejser vi flaget for alle dem, der har været udsendt for Danmark. For dem der kom sikkert hjem, for dem, der fik deres liv forandret for altid og for dem, der mistede livet. Vi hejser som altid også flaget for de pårørende, der står bag vores soldater. Tak til alle jer, der med Dannebrog på skulderen, passer på Danmark. Jeg er stolt af jer. Tak for jeres indsats,” siger forsvarschefen.

 

Kranselægning og parade i København

I København indledes markeringen af flagdagen med kranselægning ved Monumentet for Danmarks internationale indsats siden 1948 i Kastellet. Her deltager de pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret, medlemmer af regeringen og Folketinget, repræsentanter fra Forsvaret, Politiet og Beredskabsstyrelsen. Formanden for Folketinget og forsvarsministeren holder taler.

 

Repræsentanter for myndigheder klar til kranselægning

Kranselægning i Kastellet. Foto Tue Skals / Forsvaret

Fra Kastellet fortsætter markeringen af flagdagen i Holmens Kirke, hvor der er mindegudstjeneste for de faldne i international tjeneste. Også her deltager pårørende til faldne i de internationale missioner, kronprinsparret og andre repræsentanter for det officielle Danmark. Udenrigsministeren taler i kirken.

 

Efter gudstjenesten kulminerer markeringen ved den store parade på Christiansborg slotsplads. Efter paraden inviterer Folketinget paradedeltagerne og deres pårørende til reception.

 

Flagdag over hele rigsfællesskabet

Flagdagsarrangementerne i København er særligt rettet mod de soldater, der har været udsendt siden den seneste flagdag. Ved arrangementer i langt størstedelen af landets kommuner inviteres veteraner, uanset hvornår de var udsendt, til lokale arrangementer, hvor de anerkendes for deres indsats. Flagdagen markeres også på Færøerne og i Grønland, hvor lokale veteraner inviteres til arrangementer.

 

Flagdagen blev afholdt første gang i 2009.