Våben til Ukraine

Donation bliver pakket til Ukraine. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har Danmark og Forsvaret i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine med både uddannelse og donationer.

 

Danmark er blandt de vestlige allierede, som – i forhold til vores størrelse – støtter Ukraine mest. Både når det gælder fysiske donationer, og når det handler om uddannelse og træning af ukrainsk personel.

 

”Dansk materiel gør en forskel i Ukraine. Og vi ved, at den uddannelse, som danske soldater står for, bidrager væsentligt til den ukrainske kampkraft og kampmoral. Det synes jeg godt, at vi kan være stolte af,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

Masser af træning

Siden krigens begyndelse i 2022 har Forsvaret i samarbejde med de ukrainske myndigheder oprettet og gennemført træningsforløb for artillerister, befalingsmænd, mineryddere og meget andet i Danmark.

 

En af de helt store opgaver for Forsvaret har været, at Danmark sammen med Tyskland siden 2023 har uddannet og trænet ukrainske kampvognsbesætninger i Tyskland. Her lærer ukrainerne at betjene, bruge og vedligeholde Leopard 1-kampvogne, som blandt andre Danmark har doneret til Ukraine.

 

På samme måde var det en stor opgave, da ukrainsk mandskab blev uddannet her i Danmark, da alle Danmarks artilleripjecer blev doneret til Ukraine i 2023.

 

Forsvaret har kontinuerligt haft soldater og instruktører i Storbritannien siden sommeren 2022 for at undervise ukrainske soldater og infanterister i helt basale soldaterfærdigheder. Det bidrag har i denne måned rundet 2.000 uddannede soldater.

 

I samarbejde med blandt andre Nederlandene har Danmark fra sommeren 2023 stået i spidsen for uddannelse af ukrainske F-16 piloter og støttepersonel i Danmark.

 

Masser af udstyr

Ud over en masse uddannelse har Forsvaret pakket og leveret store mængder forsyninger til det ukrainske forsvar siden krigens udbrud. Både i form af våben, ammunition og missiler, men også i form af blandt andet køretøjer, vinterbeklædning, uniformer, udrustning, førstehjælpsudstyr og feltrationer.

 

De større poster på donationslisten udgøres af F-16 kampfly, der er planlagt til at blive sendt til Ukraine i løbet af 2024, alle Danmarks Cesar-artilleripjecer, Leopard 1-kampvogne og en række andre køretøjer.

 

Alt i alt har Danmark fra Forsvaret siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022 gennemført donationer for et større milliardbeløb. Materiel og udstyr der både er taget fra lagre og operative beholdninger, men også indkøbt til lejligheden. Forud for alle donationer er der under inddragelse af værnskommandoerne foretaget en vurdering af, i hvilken grad dette påvirker Forsvarets operative evne.

 

De gennemførte donationer har været medvirkende til, at Ukraine har kunnet holde stand over for den russiske invasion. Men en del af dem indebærer naturligvis en vis reduktion af Forsvarets kapacitet, til de pågældende genanskaffelser er gennemført.

 

”Der er ikke nogen tvivl om, at danske donationer og træningsopgaver kan mærkes til daglig i Forsvaret. Men jeg er stolt over den vilje, som Forsvarets medarbejdere udviser til at overkomme de ulemper, det medfører for dem herhjemme. Hver enkelt medarbejder i Forsvaret er dermed med til at tage ansvar ud over, hvad man egentligt kan forvente.”

 

 

Du kan se listen over danske donationer på Forsvarsministeriets hjemmeside.

 

FAKTA
Forsvaret har mange års erfaring i at samarbejde med det ukrainske forsvar blandt andet gennem Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor Forsvaret har ydet støtte med blandt andet rådgivning, uddannelse og træning af ukrainske soldater.

 

Danmark har støttet træningsaktiviteter i Ukraine siden 2015 under den britisk-ledte Operation Orbital. Formålet med Operation Orbital var at træne ukrainske soldater i grundlæggende militære færdigheder og operationsplanlægning. Dertil kom også en håndfuld udsendte rådgivere, som var placeret forskellige steder på henholdsvis strategisk, operativt og taktisk niveau og støttede med bl.a. reformering og uddannelsesudvikling i det ukrainske forsvar.