Danske soldater træner i Estland

Øvelser i Estland giver danske soldater mulighed for at træne i øvelsesområder, hvor soldaterne ikke er kendt i forvejen, og som samtidig er terrænmæssigt krævende. Foto: Nikolaj Thide / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Danske soldater kan se frem til udfordrende træning i et krævende terræn, når de i maj deltager i den estiske øvelse Spring Storm 24.

 

Spring Storm er den årlige øvelse for det estiske forsvar og samtidig en del af NATO-øvelsen Steadfast Defender. Øvelsen har til formål at træne og kontrollere det estiske forsvars evne til at gennemføre den nationale plan for forsvaret af Estland. I takt med den stigende trussel fra Rusland samt NATO’s øgede tilstedeværelse i Baltikum er øvelsen vokset fra at være en intern brigadeøvelse til at være en multinational øvelse med luftstyrker, søstyrker og landstyrker samt specialoperationsstyrker.

 

Skal operere bag fjendens linjer

Spring Storm har dansk deltagelse med en styrke fra 2. Brigade bestående af en reduceret brigadestab, XIII Lette Infanteribataljon og Opklaringsbataljonen med to selvstændigt indsatte opklaringseskadroner.

 

Soldater fra 2. brigade på øvelse i Jylland.

På øvelse Spring Storm skal soldaterne fra 2. Brigade operere bag fjendens linjer med minimal støtte. Her er soldaterne fra brigaden på øvelse i Danmark. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

De lette infanterister og opklaringssoldater får på øvelsen optimale vilkår for at øve deres kernekompetencer. Soldaterne skal med minimal logistisk støtte og over mange døgn samarbejde med allierede styrker gennemføre forsvarskamp og operere uset bag fjendens linjer med henblik på at øve opklaring i det krævende estiske skovterræn.

 

”En multinational øvelse i et krævende terræn giver muligheden for at øve den lette Infanteribataljon og opklaringsenhederne i et udfordrende og realistisk miljø. Det er min forventning at vi kommer ud af øvelsen med et stort uddannelsesmæssigt udbytte, som vil være til gavn for den operative opgaveløsning”, siger brigadegeneral Brian Nissen, der er chef for 2. Brigade.

 

En del af en Steadfast Defender

Spring Storm er en af mange aktiviteter, der indgår i NATO’s store øvelse Steadfast Defender 24, der finder sted over store dele af Europa i foråret 2024. Steadfast Defender skal vise NATOs evne til hurtigt og effektivt at flytte militære styrker fra Nordamerika og andre dele af alliancen til indsættelse i de europæiske NATO-lande. Læs mere om Steadfast Defender i faktaboksen.

 

Ud over Danmark deltager USA, Storbritannien, Frankrig, Canada, Polen og Letland i Spring Storm.

Stedfast Defender 24

Steadfast Defender 24 består af en række NATO-øvelser og operationer på tværs af Europa i foråret 2024. Formået med øvelsen er at træne alliancens opdaterede forsvarsplaner og vise enhver potentiel aggressor, at NATO kan stå sammen, flytte sine enheder i fællesskab og forsvare sig sammen.

 

Læs mere om Steadfast Defender 24