Allied Spirit 2024

Allied Spirit stiller store krav til det internationale samarbejde og med 6.500 soldater kræver det konstant koordination. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret.

Af Morten Fredslund 1. Brigade

 

1. Brigade deltager med sin stab, dispositionsenheder og føringscentre i et delvis simuleret, stationært set-up, hvor brigadens ledelse, stab og førere planlægger og træner procedurer i relation til en stor feltmæssig operation ledet af 82nd US Airborne Division. 1. Opklaringseskadron og finskytter fra Opklaringsbataljonen på Bornholm er også med på øvelsen, hvor de i felten indgår i en tysk opklaringsbataljon.

 

I alt deltager ca. 6.500 soldater fra 12 nationer i øvelsen, der er en årligt tilbagevendende, amerikansk-ledet aktivitet, hvor der typisk indsættes op til tre brigader af forskellig nationalitet. I år er den tyske 41. Panzergrenadier Brigade øvelsens primære øvelsestager. Den stiller derfor fuldt udrustet, med alle køretøjer, materiel og soldater, mens 1. Brigade primært fører kampen på kort og diverse it-systemer fra de stationære føringskøretøjer.

 

Men næste år bliver det anderledes.

 

"I 2025 er vi den primære brigade i Allied Spirtit. Det bliver kæmpestort, da vi indsættes fysisk med flere af vores dispositionsenheder, vores materiel og støtte fra den øvrige Hær - og en lang række kapaciteter fra øvrige dele af Forsvaret. Dette års øvelse er derfor en 'step-stone', hvor vi, udover at træne vores føringscentre og planlægnings- og føringsprocedurer, suger masser af viden og erfaringer til os, som vi kan gøre brug af, når 1. Brigade er den primære øvelsestager næste år," siger chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Anders Olesen.

 

Ideelle træningsmuligheder

Under Allied Spirit har alle soldater og køretøjer i felten fået påsat censorer, og tages ud af kampen i kortere eller længere tid, hvis de træffes af modparten - en fjendestyrke på cirka 750 soldater. Hoehenfels øvelsesterræn er den amerikanske hærs Joint Multinational Readiness Center i Europa, JMRC, og kan betegnes som kontinentets største kampsimulator i terræn. Her kan to brigader møde hinanden i kamp med laserduelsystemer til alle våbentyper inklusive artilleri og kamphelikoptere.Soldater og førere oplever dermed konkret konsekvensen af nedslidningen af deres enheder under kamp.

 

Allied Spirit 2024

Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Anders Olesen (2 fra venstre) under Allied Spirit 2024. Foto: Morten Fredslund / 1. Brigade.

 

Under Allied Spirit stiller JMRC i Hohenfels et kæmpe apparat af indspillere, momentstyrker, teknik, sikkerhed og kampdommere til rådighed, og enhederne får dermed den ultimative test af taktik, operationer og doktrin fra enkeltmand til brigadeniveau.

 

"Næste år deltager forventeligt 2.000 - 2.500 danske soldater feltmæssigt i Allied Spirit 2025, som vi i 1. Brigade vil bruge som et 'Proof of Concept' i forhold til vores nye føringskoncept, procedurer og sammensætning etc. Med andre ord tester vi, om alt fungerer efter hensigten, når vi indsættes i en operation i fuld brigade-skala. Vi får også tilknyttet enheder fra andre NATO-lande, og skal derfor også internt i brigaden agere og operere i et multinationalt miljø, hvilket giver en ekstra dimension," siger chefen for 1. Brigade, Anders Olesen og tilføjer:

 

"Derfor er målet med dette års Allied Spirit primært at træne os selv og justere vores operative procedurer, så vi står superskarpe og klar, når brigaden stiller hernede med alle vores tilgængelige enheder næste år."

 

Allied Spirtit 2024 fortsætter frem til den 27. marts.

 

Allied Spirit 2024

Der er mange bevægelige dele i Allied Spirit 2024. Foto: Morten Fredslund / 1. Brigade.