Undervisning på den Arktiske Basisuddannelse

Første dag på den nye uddannelse i Grønland. Foto: Sofie Wegger / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

I dag er en dag fyldt med spænding for de 22 grønlændere, der starter på Arktisk basisuddannelse (ABU). Forventningerne er høje, og potentialet er stort. De næste seks måneder skal de bo i byen Kangerlussuaq i det Vestgrønland og prøve kræfter med de beredskabsmæssige opgaver, de bliver stillet overfor i ABU.

 

ABU er bygget op omkring en struktur, der ligner Hærens Basisuddannelse, men den er tilpasset til de særlige forhold i Arktis. Ud over de militære færdigheder lægges der særlig vægt på at udvikle færdigheder inden for det civile beredskab, såsom førstehjælp, brandbekæmpelse og redningsaktioner.

 

”Vi kan mærke, at de unge er spændte på at starte og komme i gang med uddannelsen. Men det er også en stor omvæltning for dem at skulle bo sammen og være væk fra deres familie i lang tid,” siger Sergent Aputsiaq Egede, instruktør på Arktisk Basisuddannelse.

 

Undervisning på den Arktiske Basisuddannelse

Foto: Sofie Wegger / Forsvaret

Formålet med ABU er ikke blot at ruste de unge med militære færdigheder, men også at styrke det civile samfund i Grønland. Det tætte samarbejde mellem Politiet, Forsvaret og Beredskabet i Grønland skal sikre, at de unge får en bred vifte af færdigheder til at kunne håndtere forskellige situationer.

 

”Efter de har gennemført ABU, er der mange karrieremuligheder, både i det civile beredskab, men også i Forsvaret. De kompetencer, mange grønlændere har, er jo ideelle til blandt andet siriuspatruljen,” siger Kaptajn Anders Kastoft, projektleder for ABU, og tilføjer, at efter de seks måneder er der mulighed for et perspektiveringsforløb på yderligere seks måneder, hvor de unge kan bygge videre på uddannelsen.

 

Grønlands store geografiske spredning betyder, at der er behov for en vis robusthed i de forskellige samfund. ABU's fokus på at give færdigheder inden for brandmandsskab, politi og forsvar er en enorm fordel, der kan gavne mange af de små samfund, der er spredt ud over Grønland, og være med til at forme en ny generation af grønlandske ledere og beslutningstagere.

 

”Ved at ruste de unge med viden og færdigheder, investeres der ikke kun i et øjebliksbillede, men også i Grønlands fremtid,” siger Sergent Aputsiaq Egede.

 

Udrustning til Undervisning på den Arktiske Basisuddannelse findes frem

Foto: Sofie Wegger / Forsvaret

Arktisk Basisuddannelse

  • Eleverne får løn under uddannelsen og indkvarteres i Kangerlussuaq i en nyrenoveret bygning med fællesområder samt kontorer og undervisningslokaler
    Eleverne modtager undervisning fra grønlandske instruktører ved Redningsberedskabet og Politiet.
  • I alt søgte 236 ind på Arktisk Basisuddannelse, hvoraf 82 opfyldte optagelseskriterierne.  Flere end 160 personer fra hele Grønland har i efteråret været til afprøvning.
  • En gennemført Arktisk Basisuddannelse muliggør ansøgning om optagelse på Forsvarets funktionsuddannelser i hhv. Søværnet, Flyvevåbnet og Hæren.