F-16

Danish Air Show udsættes til 15. juni 2025.


For at kunne prioritere den operative opgaveløsning har Flyvevåbnet truffet beslutningen om ikke at afholde Danish Air Show i 2024. Arrangementet skulle være afholdt den 9. juni 2024 på Flyvestation Aalborg, men udsættes til 15. juni 2025.  

”Opbygningen og den operative drift er vores vigtigste fokusområder i den nuværende situation, og derfor har vi valgt at udskyde Danish Air Show 2024 til 2025, hvor vi slår det sammen med fejringen af Flyvevåbnets 75 års jubilæum.  Vi håber og tror på forståelse fra alle og ser frem til 15. juni 2025 at byde velkommen til Danish Air Show og Flyvevåbnets 75 års jubilæum.” - Jan Dam, chef for Flyverkommandoen.