Nødflytning

Nødflytning. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Danskerne har afholdt INTRO EXERCISE og Ukrainerne blev indviet i, hvordan man laver beredskabsområde i skoven. For nogen er det bare en skovtur og for andre et kursus i overlevelse, men alle med godt humør og gå på mod.

 

Det er interessant at se, hvordan førerpersonellet og soldaterne allerede tidligt i forløbet begyndte at udveksle erfaringer og diskutere taktik og doktrin. Der sker meget på kort tid i Ukraine, og det er helt tydeligt at de danske instruktører og de ukrainske rekrutter kan lære meget af hinanden.

 

Sikring i BSO

Foto: Forsvaret

Det undrede de danske instruktører at mange af ukrainerne ikke ville spise varme måltider men i stedet var glade for feltrationer. Det vise sig at ukrainerne savnede suppe til frokost og ikke for meget pasta. Næstkommanderende og kompagnibefalingsmanden blev herefter sat på opgaven at skaffe suppe og varm bouillon til næste øvelse.

 

I denne uge er holdet gået i gang med det mere alvorlige. Sanitetstjeneste under kamp – også kaldet TCCC (Tactical Combat Casualty Care) og CEO, hvilket er forhold over for miner, eksplosiver og ikke eksploderede granater mm. Det er krævende dage i felten, men ukrainerne er meget ivrige efter at lære dette fag, da det er livreddende færdigheder for dem. De har endda efterspurgt mere træning og undervisning på deres fridag.

Under TACTICAL EXERCISE-øvelsen i slutningen af ugen skal rekrutterne begynde at bringe deres enkeltkæmperfærdigheder ind i kampeksercitser i makkerpar og hold.

 

Foråret er her og en stille stund i en solstråle kan godt give et lille gys i lejren. Det var bl.a. her, at der for 80 år siden blev gennemført samme opgave. Nemlig træning af soldater i en multinational allieret ramme for at befri Europa fra en invaderende fjende.

Støtte til Ukraine

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.