Stabschefen i det danske Flyvevåben hilser på egne og allierede operatører i det nye nordiske luftoperationscenter.

Stabschefen i det danske Flyvevåben hilser på egne og allierede operatører i det nye nordiske luftoperationscenter. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

De nordiske lande skrev i marts måned sidste år under på at øge deres samarbejde inden for Flyvevåbnet. De tager endnu et skridt ned ad denne vej, når luftoperationerne i NATO-øvelsen Nordic Response styres fra et fælles Air Operations Center i Bodø i Nordnorge med ansvar for NATO’s nordlige flanke.

 

Operationscentret trækker på alle nordiske lande, samt substantiel støtte fra det amerikanske og britiske luftvåben.

 

Mandag deltog stabschef i Flyverkommandoen, oberst Henrik Nielsen, i åbningen af centret sammen med luftforsvarschefer fra de øvrige nordiske lande.

 

”Etableringen af det midlertidige, fællesnordiske Air Operations Centre i Bodø er endnu et synligt bevis på vores evne til at samarbejde om vores vigtige fælles opgave med at afskrække og ultimativt forsvare NATO’s nordlige flanke,” siger Henrik Nielsen.

 

Her demonstreres det udstyr og funktioner under chefbesøget på det nye luftoperationscenter i Norge.

Her demonstreres der udstyr og funktioner under chefbesøget på det nye luftoperationscenter i Norge. Foto: Fabian Helmersen / Forsvaret

Under Nordic Response træner danske operatører og specialister fra Air Control Wing side om side med allierede. Det tætte, operative samarbejde på øvelsen bygger på det gode nordiske samarbejde, som Danmark har haft med de andre nordiske lande i flere år. Blandt andet om træningen af ukrainske F-16 piloter, fælles øvelser og uddannelse og et styrket samarbejde om overvågningen af luftrummet.

 

”Det ultimative mål er at kunne operere problemfrit sammen som én styrke ved at udvikle et nordisk koncept for fælles luftoperationer. Og dét er øvelse Nordic Response et fantastisk afsæt til,” afslutter oberst Henrik Nielsen.

Fakta om øvelsen

  • Nordic Response 24 indgår i del 1 af NATO’s store Steadfast Defender-øvelse.

  • Nordic Response 24 har i sig selv en imponerende størrelse med 20.000 deltagende soldater fra 13 NATO-lande.

  • Den foregår i de arktiske områder i det nordlige Norge, Sverige og Finland.

  • Øvelsen blev tidligere afholdt af Norge hvert andet år under navnet Cold Response. I forbindelse med NATO-udvidelsen i Norden, er den blevet udvidet og omdøbt.

Læs mere om Nordic Response