PULS-raketkaster bliver testet i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.

PULS bliver testet i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Klokken 1005 lød det første store ”brøl” i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, da raketkasteren PULS affyrede sin første raket på dansk jord.

 

Fra positionen i Oksbøl skød raketkasteren omkring 10 kilometer ud i Vesterhavet, hvor raketten, der ikke indeholder en sprængladning, planmæssigt endte i havet.

 

Forud for dagens skydning er der gået måneder med planlægning og træning på det helt nye system. De første PULS-systemer ankom til Danmark for ca. ét år siden. Siden har soldater fra Hæren og teknikere fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) arbejdet tæt sammen med teknikere fra leverandøren Elbit på at få indfaset PULS-systemet i den danske hær.

 

”Jeg er pænt imponeret. Systemet fungerer efter hensigten, og lyden er helt fantastisk,” siger brigadegeneral Henrik Lyhne, der er næstkommanderende i Hæren. ”Vi har savnet et system som dette i Hæren. Det giver os en enorm ildkraft og væsentlig øget rækkevidde. Og så er det jo et ultra fleksibelt system, der kan affyre flere forskellige missiltyper."

 

 

Indfasning af nyt materiel tager tid

Dagens skydninger foregik over hele dagen, hvor der blev målt nøjagtigt på hver enkelt affyring og raket. Skarpskydningerne bliver også brugt til at måle, hvor meget støj PULS-systemerne afgiver og måle på mængden af blandt andet røggasser i kabinen ved besætningerne.

 

”Skydningen er resultatet af en stor og helhjertet indsats fra alle involverede fra Danske Artilleriregiment, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Elbit og FMI. Det er imponerende, at vi kan se en raket forlade raketkasteren blot ni dage efter, at raketterne ankom til Danmark,” siger oberstløjtnant Henrik Hvilsom, der er chef for Forretningsområde Kampstøtte i FMI.

 

PULS raketkaster

Foto: Danske Artilleriregiment / Forsvaret

Også hos chefen for Danske Artilleriregiment var den første testskydning en milepæl og en stor dag.

 

”Dette er en dag, soldater ved Danske Artilleriregiment har set frem til i nogen tid. Anskaffelsen af raketkastersystemet er i stort gennemført som planlagt og med rigtig fin støtte fra den israelske producent. Vi ser nu frem til, at vi i Letland kan uddanne soldaterne på det nye våbensystem i en hensigtsmæssig operativ ramme,” siger regimentschef for Danske Artilleriregiment, oberst Michael A. Villumsen.

 

Det forventes, at PULS-systemet er klar til operativt brug i 2026.