De danske instruktører har bygget en stressbane, hvor Ukrainerne bevæger sig gennem tunneller, en røgfyldt hangar med kamplarm for til slut at ende inde ved en opgave,
hvor de individuelt gennemfører en prøve i at nødbehandle kampskader på levende momenter.

De ukrainske rekrutter gennemfører en prøve i at nødbehandle kampskader på levende momenter. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Træningsbidraget til støtte for Ukraine, Storbritannien

Træningsmissionens soldater løser opgaven.

 

De danske og ukrainske soldater har fundet hinanden, og pauserne bliver udnyttet til samtale og sjov. Konkurrencer om hvem der kan tage flest armbøjninger viser, at holdene er i et godt samarbejde.

De danske og ukrainske soldater har fundet hinanden, og pauserne bliver udnyttet til samtale og sjov. Konkurrencer om hvem der kan tage flest armbøjninger viser, at holdene er i et godt samarbejde.

Danskerne arbejder godt og det er tydeligt, at der er ikke meget tid i overskud og at planlægning og kontrol er afgørende for succes.

 

De ukrainske soldater har været glade for ugens uddannelse.

 

De har fået træning i taktisk førstehjælp på kamppladsen og i hvordan man opfører sig omkring og håndterer fundne eksplosiver eller luremineringer på kamppladsen. Herudover har der været tid til at blive mere rutineret med deres våben.

 

Fagene bibringer Ukrainerne færdigheder, de kan anvende direkte ved fronten i Ukraine. 
Der er høj motivation fra den enkelte soldat til at få gentaget mange af håndgrebene og gennemføre banerne flere gange og gerne i mørke.

Fagene bibringer Ukrainerne færdigheder, de kan anvende direkte ved fronten i Ukraine. Foto: Forsvaret

Der er høj motivation fra den enkelte soldat til at få gentaget mange af håndgrebene og gennemføre banerne flere gange og gerne i mørke.

 

De danske instruktører har bygget en stressbane, hvor Ukrainerne bevæger sig gennem tunneller, en røgfyldt hangar med kamplarm for til slut at ende inde ved en opgave,
hvor de individuelt gennemfører en prøve i at nødbehandle kampskader på levende momenter.

De danske instruktører har bygget en stressbane, hvor ukrainerne bevæger sig gennem tunneller, en røgfyldt hangar med kamplarm for til slut at ende inde ved en opgave, hvor de individuelt gennemfører en prøve i at nødbehandle kampskader på levende momenter.

Støtte til Ukraine

Efter Ruslands invasion af Ukraine har Danmark i tæt samarbejde med allierede og samarbejdspartnere taget et stort ansvar for at støtte Ukraine.

 

Som en del af den samlede støtte bidrager Danmark med danske soldater og instruktører til et britisk-ledet træningsprojekt, som gennemføres i Storbritannien. Her bliver ukrainske rekrutter uddannet i grundlæggende soldaterfærdigheder.

 

Danmark støtter ligeledes uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.