Tilpasning af NMI

Der vil stadig være rådgivere i Irak, men sikkerheds- og eskorteopgaven i Bagdad er nu givet videre til hollandske styrker. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Af Forsvaret

 

Siden 2018 har danske soldater været med til at sikre og eskortere de rådgivere, der hjælper den irakiske regering med at skabe sikkerhed i landet. Men NATO Mission Iraq (NMI) Hold 7 fra Ingeniørregimentet bliver det foreløbigt sidste bidrag til den del af missionen. De cirka 105 panseringeniører vender i disse dage hjem til Skive efter flere måneder i Bagdad.

 

”Det har været en rolig mission det sidste lange stykke tid. Drengene og pigerne fra kompagniet, som kører ud i Bagdad, fortæller, at de møder venlige ansigter de fleste steder. Så den danske måde at opføre sig på, altså at tale pænt og være tålmodig, det virker godt her i Irak,” fortæller major Erik Dalsgaard, der har været stabschef for NMI hold 7.

 

Tilpasning af NMI

Dannebrog vil også fremadrettet være til stede i Irak, men panseringeniørernes opgave er afsluttet. Foto: Tue Skals / Forsvaret.

Danmark vil fortsat være repræsenteret i NMI med et stabs- og rådgivningsbidrag på ca. 15 personer. Missionen er ikke en kamp-mission, men en mission, der har til opgave at levere rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner. Formålet med missionen er, at støtte den langsigtede bekæmpelse af terrororganisationer – blandt andet ISIS.

 

”Det danske sikrings- og eskortebidrag har gennem de seneste år ydet en fantastisk indsats i missionen. Hjemtagningen af bidraget sker i naturlig forlængelse af, at Danmark forrige år overdrog kommandoen af NATO’s mission i Irak til italienerne og samtidig for at understøtte behovet for at kunne fokusere Hærens samlede indsats,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

Tilpasning af NMI

Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen (tv) på besøg hos de danske styrker i Irak tidligere på måneden. Foto: Tue Skals / Forsvaret.