Tilpasning af NMI

Der vil stadig være rådgivere i Irak, men sikkerheds- og eskorteopgaven i Bagdad er nu givet videre til hollandske styrker. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Af Forsvaret

 

Siden 2018 har danske soldater været med til at sikre og eskortere de rådgivere, der hjælper den irakiske regering med at skabe sikkerhed i landet. Men NATO Mission Iraq (NMI) Hold 7 fra Ingeniørregimentet bliver det foreløbigt sidste bidrag til den del af missionen. De cirka 105 panseringeniører vender i disse dage hjem til Skive efter flere måneder i Bagdad.

 

”Det har været en rolig mission det sidste lange stykke tid. Drengene og pigerne fra kompagniet, som kører ud i Bagdad, fortæller, at de møder venlige ansigter de fleste steder. Så den danske måde at opføre sig på, altså at tale pænt og være tålmodig, det virker godt her i Irak,” fortæller major Erik Dalsgaard, der har været stabschef for NMI hold 7.

 

[]-29240131 NMI 11-2024-[ARTIKEL].jpg

Dannebrog vil også fremadrettet være til stede i Irak, men panseringeniørernes opgave er afsluttet. Foto: Tue Skals / Forsvaret.

Danmark vil fortsat være repræsenteret i NMI med et stabs- og rådgivningsbidrag på ca. 15 personer. Missionen er ikke en kamp-mission, men en mission, der har til opgave at levere rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner. Formålet med missionen er, at støtte den langsigtede bekæmpelse af terrororganisationer – blandt andet ISIS.

 

”Det danske sikrings- og eskortebidrag har gennem de seneste år ydet en fantastisk indsats i missionen. Hjemtagningen af bidraget sker i naturlig forlængelse af, at Danmark forrige år overdrog kommandoen af NATO’s mission i Irak til italienerne og samtidig for at understøtte behovet for at kunne fokusere Hærens samlede indsats,” siger Gunner Arpe Nielsen.

 

[]-20240131 NMI 33-2024-[ARTIKEL].jpg

Chefen for Hærkommandoen, generalmajor Gunner Arpe Nielsen (tv) på besøg hos de danske styrker i Irak tidligere på måneden. Foto: Tue Skals / Forsvaret.