Peter H Boysen

Den kommende chef for Hæren Peter Harling Boysen (til højre i billedet) på Christiansborg Slotsplads på flagdagen for Danmarks udsendte 2022. Foto: Tue Skals / Forsvaret

Den fungerende forsvarschef, general Michael W. Hyldgaard har udpeget generalmajor Peter Harling Boysen til ny chef for Hæren med virkning pr. 1. maj 2024.

 

Peter H. Boysen kommer fra en stilling som Deputy Commander ved Multinational Corps Northeast, der er et hovedkvarter i NATO’s styrkestruktur placeret i Stettin, Polen.

 

Peter H. Boysens karriere i Forsvaret begyndte i 1983 med værnepligts-, sergent- og reserveofficersuddannelse og tjeneste i Nørrejyske Artilleriregiment. Det blev efterfulgt af uddannelse på Hærens Officersskole og geledtjeneste i Prinsens Livregiment. Sidenhen blev britisk generalstabsuddannelse samt en masteruddannelse på Kings College i London gennemført inden et alsidigt karriereforløb på såvel taktisk som operativt niveau fortsatte i ind- og udland, herunder udsendeler til bl.a. Mellemøsten, Cypern, Afghanistan samt flere udsendelser til Eksjugoslavien. Forinden stillingen som Deputy Commander i korpset i Stettin bestred generalmajoren bl.a. stillingen som chef for Specialoperationskommandoen (SOKOM) i Aalborg. I forbindelse med udpegningen til chef for Hæren udtaler fungerende forsvarschef, general Michael W. Hyldgaard:

 

"Peter Boysen er rette mand til jobbet. Hæren står på tærsklen til en helt ny virkelighed, hvor både opbygning og udvikling skal drives og styres, samtidigt med at beredskab og kampkraft skal fastholdes og udvikles. Det er en stor opgave, der skal løses. Og den kræver betydelige ressourcer i forhold til både styring, ledelse og føring. Og det har Peter Boysen."

 

Hærens kommende chef udtaler i samme forbindelse:

 

"Jeg er både glad og stolt over, at forsvarschefen har valgt mig til at stå i spidsen for Hæren. Der venter mange vigtige opgaver forude, herunder bl.a. den planlagte opbygning af Hærens 1. Brigade samt implementering af centrale og nødvendige tiltag, så vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere og samtidig rekruttere mange nye. Jeg glæder mig til at komme i gang.”

 

Den nye chef for Hærkommandoen tiltræder 1. maj 2024 i sin nuværende grad som generalmajor.

 

Læs hans fulde CV her