Generalmajor Peter Harling Boysen er netop blevet overrakt kommandofanen fra forsvarschefen, general Michael Hyldgaard. Fra i dag er Peter Boysen chef for Hærkommandoen. Foto: Forsvaret

Generalmajor Peter Harling Boysen er netop blevet overrakt kommandofanen fra forsvarschefen, general Michael Hyldgaard. Fra i dag er Peter Boysen chef for Hærkommandoen. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Den afgående chef for Hæren, Gunner Arpe Nielsen, valgte på eget initiativ at fratræde stillingen som chef for Hærkommandoen, og nu har fungerende Forsvarschef, general Michael Hyldgaard, udpeget generalmajor Peter Harling Boysen.

 

Peter H. Boysen kommer fra en stilling som næstkommanderende for NATO's multinationale korps, Multinational Corps Northeast, der er et hovedkvarter i NATO’s styrkestruktur i Polen.

 

Peter H. Boysens karriere i Forsvaret begyndte i 1983 med værnepligts-, sergent- og reserveofficersuddannelse og tjeneste i Nørrejyske Artilleriregiment. Det blev efterfulgt af uddannelse på Hærens Officersskole og geledtjeneste i Prinsens Livregiment.

 

Siden har Peter H. Boysen gennemført en britisk generalstabsuddannelse og opnået en mastergrad på Kings College. Han har været udsendt til blandt andet Mellemøsten, Cypern, Afghanistan og flere gange til Eksjugoslavien. Derudover har han været chef for Specialoperationskommandoen i Aalborg og senest været næstkommanderende ved Multinational Corps Northeast i Polen.

 

”Hæren står på tærsklen til en helt ny virkelighed. Både opbygning og udvikling skal drives og styres, samtidig med at beredskab og kampkraft skal fastholdes og udvikles. Peter Boysen tager erfaringer med sig fra et alsidigt karriereforløb på taktisk såvel som operativt niveau i ind- og udland,” fortæller fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard.

 

Den nye chef for Hæren kommer blandt andet til at fokusere på den planlagte opbygning af Hærens 1. Brigade og implementering af centrale og nødvendige tiltag til fastholdelse af medarbejdere og rekrutteringen af nye.

 

Gunner Arpes frivillige tilbagetræden

Gunner Arpe Nielsen har været Hærchef siden 2021. Han skifter nu til en stilling som brigadegeneral og vicechef i Udviklingsstaben i Forsvarskommandoen og skal dermed være med til at udvikle fremtidens forsvar. Om generalmajor Gunner Arpe fortæller fungerende forsvarschef Michael Hyldgaard:

 

”Gunner Arpe blev bedt om at træde til som chef for Hæren, da der var brug for ham, og han påtog sig en opgave, han selv har omtalt som at ”bygge fundamentet til en moderne hær”. Opgaven er løst, og Gunner har skabt et fundament, som hans efterfølger nu kan bygge videre på.
Det, at Gunner Arpe nu selv vælger at træde et skridt tilbage, taler yderligere til billedet af ham som et helt og sympatisk menneske, der kender sine prioriteter. Jeg er glad for, at Gunner Arpe forsætter indsatsen i Udviklingsstaben til gavn for det samlede Forsvar.”

 

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen afleverer kommandofanen til forsvarschefen.

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen har netop afleveret kommandofanen til forsvarschefen, general Michael Hyldgaard. Foto: Forsvaret.

 

CV for chefen for Hærkommandoen