NATO Defense College modtager "General Gutiérrez Mellado"

NATO Defense College modtager "General Gutiérrez Mellado" - den spanske forsvarspris. Foto: NATO

Af Forsvarskommandoen

 

I dag den 1. marts har den spanske forsvarsminister overrakt den danske chef for NATO Defense College en helt særlig udmærkelse i form af ”The Extraordinary Defense Award "General Gutiérrez Mellado" for the year 2024”.

 

Det er en udmærkelse, som for første gang tildeles NATO Defense College, og som understreger det store og vigtige arbejde som NATO Defense Collage gør for at uddanne, træne og udvikle fremtidens NATO-forsvar. I denne sammenhæng helt specifikt for at udvikle og uddanne spanske officerer til et højere niveau, så de kan indgå i højere stillinger i både NATO-regi og i Spanien.

 

NATO Defense College, som blev grundlagt i 1951 efter initiativ fra general Dwight D. Eisenhower, har en afgørende mission i at uddanne fremtidens ledere og chefer, både civile og militære, til seniorpositioner inden for NATO, multinationale staber og højere stillinger nationalt. NDC er NATOs højeste uddannelsesinstitution, hvor der både bliver uddannet officerer og ledere, men også forsket i sikkerhedspolitik, militær og forsvar.

 

Begivenheden blev markeret ved NATO Defense College, der ligger i Rom i Italien, af den spanske forsvarsminister, der overrakte udmærkelsen til den danske chef for NDC.

 

”Der er tale om en unik og meget stor ære for NATO Defence College, for staben og for mig som chef,” siger generalløjtnant og leder af NDC, Max A.L.T. Nielsen.

 

I juli 2023 blev Max A.L.T. Nielsen indsat som øverste chef for NATO Defense College, hvor han er med til at uddanne og forme fremtidens ledere og chefer i NATO.

 

”I motivationen anføres blandt andet, at der er tale om en ekstraordinær anerkendelse og belønning af NDC for vores indsats for at opbygge og udvikle det spanske forsvar. Det er samtidig en anerkendelse af den betydning vores arbejde har, ikke kun for NATO Alliancen, men også i særlig grad for de allierede nationer,” siger Max A.L.T. Nielsen.

 

NATO Defense College er særligt kendt for sit halvårlige “Senior Course”, der uddanner allierede, partnerofficerer og civile med graden oberst/oberstløjtnant og tilsvarende civilt niveau. Derudover tilbyder NDC en bred vifte af kurser inden for sikkerheds- og forsvarspolitik i tæt samarbejde med NATO’s partnerlande over hele kloden.

 

Danmark har tidligere haft kommandoen over NATO Defense College, da generalløjtnant Eigil Wolff var øverste chef fra 1974 til 1976.

 

NATO Defense College (NDC)

  • NDC har uddannet NATO-ledere siden 1951 og ligger i Rom i Italien.
  • I 2022 havde NDC 465 course members på sine forskellige uddannelser og aktiviteter, hvoraf 12 var danske.
  • Senior Course er NDC primære uddannelse, der afholdes to gange årligt.
  • NDC har tre primære fokusområder – uddannelse, forskning og engagement.
  • Generalløjtnant Eigil Hilmar Wolff var den første danske kommandant på NDC i perioden 1974 – 1976.
  • Generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen er den 2. danske kommandant og den 33. kommandant på NDC.