Amfibielanding under Øvelse Nordic Response.

Under Øvelse Nordic Response blev der blandt andet gennemført amfibielanding i Norge. Foto: Mads / Forsvaret.

Af Forsvarskommandoen

 

I den nordnorske Finnmark er der i disse dage heftig militær aktivitet, når soldater fra alle de nordiske lande, sammen med andre NATO-allierede, træner samarbejde og forsvar af Norden på militærøvelsen Nordic Response 24.

 

Sverige deltager også i den norskledede øvelse men nu altså som nyslåede NATO-allierede. Fra at øve sammen som gode venner og partnere, kan Danmark og de øvrige NATO-nationer nu glæde sig over den styrke, som de nye medlemmer Finland og Sverige bidrager med til alliancen.

 

I det danske forsvar er der ligeledes stor tilfredshed med, at det svenske NATO-medlemskab nu er faldet på plads.

 

”Vi byder Sverige hjertelig velkommen og glæder os til at fortsætte og udbygge det nordiske samarbejde,” siger forsvarschef Flemming Lentfer og fortsætter.

”Med Sveriges og Finlands indtræden i NATO styrkes såvel de nordiske lande, den nordiske region som hele NATO. Ved at træne forstærker og udvikler vi vores kollektive forsvar og dermed den fælles evne til at forsvare regionen i rammen af NATO”.

 

Et samlet Norden i NATO

På øvelsen i det ”Høje Nord” var Sveriges medlemskab af NATO højt på dagsordenen, da militære ledere fra en række NATO-lande mødtes på det norske kystvagtskib KV Bjørnøya i fjorden udenfor Alta.

 

Chefen for Forsvarskommandoens Operationsstab, generalmajor Ulrich Hellebjerg, deltog på Forsvarets vegne i mødet og han glædede sig over, at Sverige nu er blevet en fuldgyldig alliancepartner.

 

”Det har enorm betydning for NATO og Danmark. Vi har haft et godt og tæt samarbejde med Sverige som partner igennem mange år, som er blevet dybere og mere intensiveret. Og det er klart, at når nu Sverige er medlem af NATO kan det blive endnu mere intensiveret og vi kan få bedre mulighed for at træne og øve sammen – så sammen er vi stærkere”, sagde generalmajoren.

 

Chefer fra de deltagende lande i øvelsen Nordic Response.

En række militære ledere fra en NATO-lande mødtes under Øvelse Nordic Response på det norske kystvagtskib KV Bjørnøya i fjorden udenfor Alta. Foto: Mads / Forsvaret.

 

Klar til at forsvare alliancen

Den norskledede NATO-øvelse Nordic Response inkluderer blandt andet landsætning af tropper og udstyr fra USA og Europa til forstærkning af forsvaret i nord, luftforsvar med F-35 og helikoptere, et nordisk luftoperationscenter og træning i smidig krydsning af grænsen mellem Sverige og Finland med hele brigader af soldater. Fra Danmark deltager jægersoldater og styrker fra Søværnet og Flyvevåbnet.

 

”Det, at Sverige nu er blevet medlem af NATO, betyder rigtigt meget for samarbejdet med Danmark. Vi får nu muligheden for at udbygge vores samarbejde endnu mere, gennemføre fælles øvelser, og ikke mindst forstærke vores fælles militære kapabilitet i Østersøen og i Baltikum", siger generalløjtnant Carl-Johan Edström, chef for Operationsafdelingen i det svenske forsvar.

 

Viceadmiral Douglas G. Perry, som er chef for NATO Joint Force Command Norfolk i USA, der har det operative ansvar for NATO’s nordlige flanke, adresserede på pressemødet forsvarsalliancens grundtanke om afskrækkelse og ultimativt forsvar.

 

”Over 20.000 soldater, mere end 50 skibe og 100 fly har deltaget. En klar demonstration af NATOs og de nordiske landes vilje og evne til at udøve kollektivt forsvar. Det er jeg sikker på, at NATOs modstandere og potentielle modstandere noterer sig. Vi er i stand til, vi er klar til og vi er villige til at forsvare hver en tomme af alliancens territorie”.

 

Øvelsen Nordic Response indgår i den store NATO-øvelse Steadfast Defender, som strækker sig fra januar til maj og er den største NATO-øvelse siden den kolde krig.

 

Amfibielanding under Øvelse Nordic Response.

Under Øvelse Nordic Response blev der blandt andet gennemført amfibielanding i Norge. Foto: Tue / Forsvaret.