Hans Majestæt Kong Frederik

Kongefamilien på altanen på Christiansborg efter proklamationen. Foto: Forsvaret / Tue Skals

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret sender i forbindelse med tronskiftet sine varmeste lykønskninger til H.M. Kong Frederik X.

 

”Forsvaret ser frem til at fortsætte den tætte relation med H.M. Kongen, som vi hidtil har haft med H.M. Dronningen. Den nye konge kender Forsvaret indefra og Forsvaret kender Kongen. Vi ser frem til, at det gode og tætte samarbejde med Kongehuset kommer til at fortsætte og til fortsat at passe på Kongen og hele den kongelig familie,” siger forsvarschef general Flemming Lentfer.

 

H.M. Kongen har haft en karriere i Forsvaret siden 1986, hvor han blev indkaldt og aftjente sin værnepligt i Den Kongelige Livgarde efterfulgt af sergentskole og løjtnantskole. Siden har Kongen gennemgået en bred vifte af efter- og videreuddannelser i alle værn, og han har gjort tjeneste en række forskellige steder i Forsvaret. Blandt andet har han gennemført frømandsuddannelsen ved Søværnets Frømandskorps i 1995 (se boks).

 

Amalienborg

Kareten med Hans Majestæt Kong Frederik vender tilbage til Amalienborg efter tronskiftet. Foto: Forsvaret / Simon Elbeck

”Forsvaret er stolt af, at Kongen har valgt at have den tætte tilknytning til Forsvaret, og at han har brugt meget tid på militær uddannelse. Det er tydeligt for alle, at Kongen har en særlig stjerne blandt soldaterne” siger forsvarschefen.

 

Ved tronskiftet bliver Kongen general i Hæren og Flyvevåbnet og admiral i Søværnet.

 

Se video med billeder fra Kongens militære karriere, billeder fra tronskiftet og hør Forsvarets ansatte byde Kongen velkommen. Artiklen fortsætter under videoen:

 

 

 

En ærbødig tak til en ledestjerne

Ved tronskiftet siger Forsvaret samtidig en varm tak til H.M. Dronning Margrethe, som i hele sin 52 år lange regeringsperiode har været tæt på Forsvaret.

 

Den Kongelige Livgarde

Den Kongelige Livgarde står parade ved Christiansborg. Foto: Forsvaret / Stine Holbeck

”Det er med en blanding af vemod og ærbødighed, at Forsvaret siger tak til H.M. Dronning Margrethe. Alle tjenestegørende i Forsvaret har i hele deres karriere gjort tjeneste under H.M. Dronning Margrethe og derfor er det skelsættende, at majestæten nu træder tilbage,” siger forsvarschefen og fortsætter:

 

”H.M. Dronning Margrethe har været en ledestjerne for Forsvaret og alle danske soldater gennem 52 år. Det er en enestående bedrift, som jeg på vegne af Forsvaret gerne vil takke Hendes Majestæt for,” siger forsvarschefen.

 

Se Forsvarets ansatte sig tak H.M. Dronning Margrethe:

 

Kong Frederik Xs militære karriere

Kongen er uddannet inden for Forsvaret, hvor Kongen har fuldført flere grundlæggende og aktive uddannelser.

 • 1986: Den militære uddannelse begyndte ved Den Kongelige Livgarde.
 • 1988: Kongen blev udnævnt som løjtnant af reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant blev Kongen delingsfører ved Gardehusarregimentet i 1988.
 • 1989: Udnævnt til premierløjtnant af reserven.
 • 1995: Kongen fuldførte frømandsuddannelsen ved Søværnets frømandskorps i 1995. Samme år blev Kongen også udnævnt til premierløjtnant af reserven i Søværnet og i 1997 udnævnt til kaptajnløjtnant af reserven i Søværnet samt kaptajn af reserven i Hæren.
 • 2000: Efter uddannelse på Flyveskolen blev Kongen kaptajn af reserven i Flyvevåbnet.
 • 2001 – 2002: Kongen gennemgik videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet og blev i 2002 major i Hæren og Flyvevåbnet samt orlogskaptajn i Søværnet.
 • 2002 – 2003: Kongen var sagsbehandler ved Forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet.
 • 2004: Udnævnt til kommandørkaptajn i Søværnet, oberstløjtnant i Hæren og oberstløjtnant i Flyvevåbnet
 • 2010: Kongen blev udnævnt til kommandør i Søværnet samt oberst i Hæren og Flyvevåbnet.
 • 2015: blev Kongen udnævnt til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet.
 • 2024: Ved tronskiftet bliver Kongen general i Hæren og Flyvevåbnet og admiral i Søværnet.