[Oprindeligt publiceret af Flyverstaben]

Igennem årene er en del Uidentificerede Flyvende Objekter (UFO'er) blevet observeret over Danmark. Rapporter om disse observationer er nu tilgængelige her på siden, så interesserede kan få et indblik i, hvilke observationer der er gjort gennem tiden. Svaret på det naturlige spørgsmål om, hvad det så er, der er blevet observeret, er for en stor dels vedkommende aldrig blevet opklaret.

Ved observationer som har været præcise og detaljerede nok til at kunne efterforskes og opklares, har "UFO'en" typisk vist sig at være enten et militært eller civilt fly, et vejrfænomen, "Kinalamper", en lysstærk planet eller noget andet forholdsvis naturligt forekommende.


Enkelte rapporter vidner dog også om mere mærkværdige fænomener, som f.eks. "den flyvende gople", der først efter grundig efterforskning fra den civile organistation Skandinavisk UFO Information, højst sandsynligt viste sig at være resultatet af en dampkedel, der blev blæst igennem på et varmeværk.

De historiske UFO-observationer, der nu kan downloades her fra siden, er indrapporteret til Flyvertaktisk Kommando, og indeholder desuden de særdeles grundige efterforskningsrapporter fra Skandinavisk UFO Information samt enkelte avisartikler - blandt andet med historien om dengang frossent toiletaffald faldt ned fra himlen og gav anledning til berettiget undren.


Personoplysninger må ikke offentliggøres
Flyvertaktisk Kommando er underlagt persondataloven, og derfor er oplysningerne på de personer, der har henvendt sig med en UFO-observation, streget ud.

I dag har Skandinavisk UFO Information fuldstændigt overtaget opgaven med at indsamle og efterforske UFO-observationer, så Flyvevåbnet kun leverer brikker til opklaringsarbejdet i form af informationer om hvor og hvornår, der har været militære fly i dansk luftrum.


Bladet Flyvevåbnet, som udkom 2. februar 2009, har mere om UFO-arkivet.

Fremtidige UFO-observationer skal indrapporteres til Skandinavisk UFO Information(SUFOI) på www.ufo.dk

Opdateret juni 2022:

UFO-arkivet kan findes her