Skovspærringer i Oksbøl

 

Formålet med afspærringerne er, at der ikke sker sammenblanding af store militære køretøjer, der bevæger sig atypisk, med dårlige udsynsforhold og uden lygteføring og borgere, som opholder sig i og bevæger sig i områderne, såvel i dagslys, som i mørke. Se kortet over afspærringer af Naturstyrelsens plantager her. Kortet kan også printes fra pdf.

 

Områderne er grundet afspærringerne, udenfor Færdselslovens gyldighedsområde. Forsvarets køretøjer vil således køre uden færdselslovsmæssig lygteføring indenfor det afspærrede område og man vil kunne gennemføre aktiviteterne mere operativt realistisk og derved højne soldaternes træning og uddannelse under alle lysforhold. 

 

Kørsel på offentlig vej under aktiviteterne

I forbindelse med aktiviteterne, er der ligeledes meddelt politimyndigheden, at Forsvarets køretøjer, når de bevæger sig ud på offentlig vej, for ex. at krydse eller køre af disse, vil køre med nedsat lygteføring (Krigsmæssig lygteføring)


Følgende områder er afspærret:

 

Ugenummer/år: Dato: Plantagenavn/Gebiet/Area: Starttidspunkt for afspærringens effektuering: Sluttidspunkt, hvorefter skiltene m.m. nedtages: Bemærkninger og aktivitetsart:
38/2021 20.+21. sep. Bordrup + Ål 1930 0200  
38/2021 21.+22. sep. Vejers Syd + Ål 1930 0200  
38/2021 21.+22. sep. Bordrup 2000 0600  
38/2021 23. sep. Bordrup + Vejers Syd 1930 2300  
38/2021 23.+24. sep. Bordrup + Vejers Syd 2300 0600  
38/2021 24. sep. Bordrup + Vejers Syd + Ål 1930 2300  
           

 

Ugenummer/år: Dato: Plantagenavn/Gebiet/Area: Starttidspunkt for afspærringens effektuering: Sluttidspunkt, hvorefter skiltene m.m. nedtages: Bemærkninger og aktivitetsart:
39/2021 27.+ 28. sep. Bordrup + Vejers Syd + Ål + Vrøgum 1930 0300  
           
           
           
           
           
           


Uddrag af Forsvarets bestemmelser, Færdselssikkerhed i Forsvaret (FIF):

Lygteføringen kan fraviges således:

  • Motordrevne køretøjer, der normalt skal føre to forlygter, kan i stedet føre en enkelt lygte, der er anbragt foran i køretøjets venstre side.
  • En sådan lygte og forlygten på en MC kan indrettes således, at den alene belyser vejbanen umiddelbart foran køretøjet.
  • Herudover kan køretøjet tillige eller separat føre mørklægningspositionslygter, som viser hvidt eller svagt grønligt lys fremefter.
  • Der kan føres baglygter, der ikke belyser nummerpladen, og som viser svagt farvet lys.
  • Der kan føres stoplygter, der er delvis afblændede eller, som har nedsat lysstyrke eller mørklægningsstoplygte, der viser svagt hvidt lys.
  • Motordrevne køretøjer, der anvender ovennævnte lygteføring mv., må ikke fremføres med større hastighed end 30 km/t. Reglerne gælder ved kørsel såvel i kolonne som med enkelte køretøjer.

Afspærringens udformning

Områderne afspærres med skilte (Se fx.: gult skilt med adgang forbudt), hvid markeringsstrimmel over veje, skovspor og stier, samt knæklys (svagtlysende) over disse veje, spor og udvalgte stier.

 

Det anbefales derfor, at man ved ankomst til et område (Skov eller areal) orienterer sig om udsatte gule skilte med adgang forbudt eller møder markeringsstrimmel eller knæklys!Afspærringsperioder:

Fremgår af uge-/dagsskemaer, der beskriver, hvilke plantager der afspærres hvornår og hvor længe afspærringen foregår.

Der vil kunne være afspærret både i dagslys, samt i mørke!

Forsvarets sikkerhedsorganisation vil rundere under aktiviteterne og skilte m.m. vil blive nedtaget hurtigst muligt efter aktiviteten.Grundlag for afspærringerne

Forsvarets afspærring af bl.a. Naturstyrelsens arealer, er aftalt med Naturstyrelsen, jf. Oksbølaftalen om Forsvarets anvendelse af statens arealer i Oksbølområdet og er meddelt politimyndigheden og andre relevante myndigheder.

 

Spørgsmål

Evt. spørgsmål om afspærringene kan altid rettes til Skydesikkerhedskontoret i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn på 7283 9550

Sidst opdateret 27. september, 2021 - Kl. 12.19