Velkommen til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

 

Publikumsfolder - kort

 

Kort og publikumsinformation (åbner ny side)

 

Information om skydninger på Kallesmærsk Hede og farvandsaflysninger
Oplysning om adgang til skydeterrænet findes på de informationstavler, der er opsat ved indfaldsvejen. Via månedsoversigterne nedenfor kan du se, hvornår du ikke kan færdes i naturstyrelses plantager i Oksbøl og på stranden mellem Vejers og Blåvand. Desuden kan du se hvilke områder af Nordsøen, der er afspærret.

 

Information über Schießübungen auf Kallesmærsk hede und nautischen warnnachrichten

Diese Seiten enthalten Information über Absperrung während Schießübungen im Schießgelände. Information über den Zutritt auf das Übungsgelände gibt es auf den Informationstafeln an den Einfallstraßen.
Diese Seiten werden laufend aktualisiert. Geplante Aktivitäten werden in der Regel sichtbar etwa Monat. Weitere Informationen können Sie beim Schießsicherheits Büro in Oksbøl erhalten, Tel. (0045) 7283 9550

 

Forsvarets afspærringer af Naturstyrelsens plantager i Oksbølområdet

Klik her for at læse mere om Forsvarets skov- og områdeafspærringer i Oksbølområdet under større feltøvelser og militære aktiviteter.

 

Skarpskydninger i Oksbøl (Kallesmærsk hede)

 

 

Information om skydetider, støjkilder, ammunition, publikumsadgang og døgnfordeling i pdf-format, jf. støjbekendtgørelsen: