Den indiske brigadegeneral Paltil besøger UNIIMOGs sektorhovedkvarter i Sulaymaniyah i Irak 20. august 1988. Til højre ses en af danske FN-observatører.

Den indiske brigadegeneral Paltil besøger UNIIMOGs sektorhovedkvarter i Sulaymaniyah i Irak 20. august 1988. Til højre ses en af danske FN-observatører. UN Photo.

FN-missionen UNIIMOG er en forkortelse for United Nations Iran-Iraq Military Observer Group. UNIIMOGs opgave var at overvåge en våbenhvile indgået mellem Irak og Iran, der havde været i krig fra 1980-88.

Den danske FN-observatør Bent Agger skriver i bogen "Blade fra en FN-observatørs dagbog Irak 1988-89" om baggrunden for krigen:

"Som begrundelse for krigen brugte Saddam Hussein en opsigelse af Algier-aftalen fra 1975, der delte Shatt-al-Arab i midten, så Iran og Irak havde hver sin del som adgangsvej til havne i indsejlingen.

Saddam Hussein kom til magten i juli 1979, og han opsagde Algier-aftalen den 17. september 1980. 22. september iværksatte de irakiske styrker et angreb mod Iran.

Krigen udviklede sig til en udmattelseskrig mellem de to lande. På intet tidspunkt lykkedes det for nogen af de to parter at få et afgørende overtag, og de accepterede FN Resolution 598 af 1987, hvorefter en våbenhvile skulle træde i kraft.

Den trådte dog først i kraft den 20. august 1988, og den gav FN-observatørerne følgende opgaver:

1) at kontrollere overholdelse af våbenhvileaftalen,

2) at overvåge tilbagetrækningen til de internationalt anerkendte grænser og

3) at reducere spændingen og etablere tillid mellem de to parter".

Danmark stillede med 15 observatører til UNIIMOG. FN-missionen havde hovedkvarterer i de stridende parters hovedstæder, Bagdad og Teheran, men ellers opererede FN-observatørerne langs de to landes lange grænse. UNIIMOGs styrke varierede mellem 100 og 400 militære observatører. FN-missionens arbejdsbetingelser blev vanskeliggjort af Iraks angreb på Kuwait i 1990 og den FN-sanktionerede multinationale koalitions ultimatum til Irak om at trække sig tilbage fra Kuwait inden 15. januar 1991. Da fjendtlighederne mellem den multinationale koalition og de irakiske styrker blev indledt 16. januar 1991, blev FN-missionens personel på den irakiske side evakueret til Cypern eller Iran. På trods af disse vanskeligheder var situationen langs den iranske-irakiske grænse rolig, og det lykkedes FN-missionen at opfylde sit mandat.

 • Områder

  • Irak
  • Iran
 • Ramme

  FN
 • Tidsinterval

  1988 - 1991
 • Aktuel

  Nej

Fakta

Antal udsendelser: 40*

 

* Dette tal tager ikke højde for, at nogle soldater kan have været af sted flere gange. Der er altså tale om antallet af udsendelser, ikke udsendte.

 

 

Antal omkomne: 1