Soldater fra opklaringsbataljonen ved deres Eagle 1 køretøjer. TFF står for Task Force Fox.

Soldater fra opklaringsbataljonen ved deres Eagle 1 køretøjer. TFF står for Task Force Fox. Foto: Opklaringsbataljonen.

Kilde: Forsvarsministeriets årlige redegørelse 2001-2002.

2001

Makedonien viste sig i løbet af 2001 at blive en stor udfordring for det internationale samfund. Situationen i landet blev forværret alvorligt i første halvår, især med uroligheder i det nordlige og nordvestlige Makedonien mellem makedonske sikkerhedsstyrker og de albanske oprørsstyrker (NLA). Hen over sommeren blev situationen til stadighed skærpet, og der var regulær risiko for, at en egentlig borgerkrig skulle bryde ud. Konfrontationerne mellem de makedonske sikkerhedsstyrker og NLA tog til i intensitet og geografisk omfang. NATO besluttede derfor at iværksætte Operation Essential Harvest med det formål at indsamle våben fra den albanske oprørshær i Makedonien.

Dansk bidrag til operation "Amber Fox" i Makedonien

NATOs Operation Amber Fox blev iværksat som opfølgning på Essential Harvest, der sluttede med udgangen af september måned 2001. Den havde til formål at bidrage til sikkerheden for den internationale observatørstyrke i Makedonien. Styrken bestod af ca. 1.000 soldater. Operationen fulgte den internationale tilstedeværelse og havde indledningsvist mandat frem til 26. december 2001. Den makedonske præsident anmodede imidlertid den 3. december 2001 NATOs generalsekretær om forlængelse af operationen i yderligere tre måneder. NATO-rådet besluttede den 6. december at imødekomme den makedonske anmodning om forlængelse, hvorved operationen blev forlænget indtil 26. marts 2002.

Den danske generalmajor Gunnar Lange fik som NATOs Senior Military Representative i Makedonien den betydningsfulde post som chef for Task Force Harvest og efterfølgende for Task Force Fox.

Folketinget meddelte 9. oktober 2001 sit samtykke til dansk deltagelse i operationen. Fra dansk side bidrog man med en let opklaringsdeling på ca. 30 soldater, som blandt andet var udrustet med pansrede EAGLE-køretøjer. Dertil kom et mindre antal stabsofficerer samt en mindre forøgelse af det nationale støtteelement i Skopje. Opklaringsdelingen var placeret sammen med den tyske bataljon i Skopje, der bidrog med logistisk støtte. Opgaven for styrken var at vise tilstedeværelse i tilfælde af uroligheder, som de makedonske regeringsstyrker ikke kunne håndtere. Styrken var ligeledes organiseret og udrustet til om nødvendigt at gennemføre en evakuering af de internationale observatører.

Parade hos Hærens Flyvetjeneste på Flyvestation Vandel i anledning af afsendelse af helikoptere til Makedonien  5. august 2002.

Parade hos Hærens Flyvetjeneste på Flyvestation Vandel i anledning af afsendelse af helikoptere til Makedonien  5. august 2002. Foto: Henning Hansen/Forsvaret.

2002

Den indenrigspolitiske situation gav fortsat anledning til forsigtig optimisme. Den 7. marts 2002 vedtog Albaniens parlament med et komfortabelt flertal en lov om amnesti for albanere, der havde deltaget i den væbnede kamp. Lovens implementering forløb ifølge det internationale samfund tilfredsstillende, hvilket vidnede om det relativt positive politiske klima i Makedonien.


Den 15. september 2002 blev der afholdt parlamentsvalg. Valget blev vundet af den socialdemokratiske oppositionsleder, den kun 29-årige tidligere kommunist Crvenkovski, der fik et absolut flertal. Taberne blev den siddende regering under ledelse af nationalisten Georgievski.


Efter anmodning fra NATO stillede Danmark endvidere i perioden fra august til oktober 2002 et helikopterbidrag til rådighed. Helikopterbidraget omfattede et helikopterdetachement bestående af tre Fennec–helikoptere og seks besætningsmedlemmer samt et støtteelement på 18 soldater. De danske helikoptere udførte primært rekognoscerings- og forbindelsesflyvninger til støtte for operationen. NATO-Rådet konkluderede 20. november 2002, at operation Amber Fox havde været en succes, og operationen afsluttedes den 15. december 2002. Endvidere besluttede rådet, at NATO indledningsvis ville fortsætte sin tilstedeværelse i Makedonien – ”Operation Allied Harmony” – fra 16. december i seks måneder. I den forbindelse blev det danske bidrag til Amber Fox hjemtaget 15. december 2002 og erstattet med et dansk bidrag til operation Allied Harmony omfattende to lette forbindelseshold og tre stabsofficerer, i alt 11 soldater. 31. marts 2003 afsluttede NATO Operation Allied Harmony.


Nordmakedonien er nu medlem af NATO. Optagelsen fandt sted 28. marts 2020.

 • Områder

  Nordmakedonien
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  2001 - 2002
 • Aktuel

  Nej

NATO-bidrag til Nordmakedonien

Antal danske udsendte: Omkring 130