Værnepligtige soldater på katastrofeøvelse med beredskabet og politiet.

Som en del af værnepligten uddannes soldater i brandslukning, redning og andre færdigheder, der bruges i tilfælde af katastrofer og andre store hændelser. Foto: Jan Bertelsen / Ingeniørregimentet 

Formålet med samfundets samlede beredskab - totalforsvaret - er at sikre en effektiv og koordineret indsats af de samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde vitale samfundsfunktioner og beskytte befolkningens liv og ejendom.

Det samlede beredskab omfatter Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder under Forsvarsministeriet. Dertil kommer ressourcer fra Politi og de kommunale redningsberedskaber. Men også andre myndigheder, borgere, virksomheder og medier er en del af det danske beredskab.

Soldater fra Hjemmeværnet var med til at bekæmpe branden i Lille Vildmose i juli 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen.

Soldater fra Hjemmeværnet var med til at bekæmpe branden i Lille Vildmose i juli 2018. Foto: Hung Van Plungklang Nguyen


En stor del af de militære opgaver, der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Opgaverne er blandt andre færdselsregulering, afspærring af gerningssteder, hjælp ved oversvømmelser og storme og eftersøgninger af forsvundne personer.

 

Ved løsning af almindelige opgaver ledes hjælpen af landsdelsregionerne, og ved større opgaver ledes de af Operationsstaben under Forsvarskommandoen. 

 

 

Sidst opdateret 28. juni, 2020 - Kl. 15.33