Wing Reserve er Air Transport Wings fleksible enhed bestående af officerer og sergenter af reserven med militær og civil kunnen og viden.

Vi er organiseret med chef, næstkommanderende og tre sektioner.

Vi dækker et bredt udvalg af militære specialer, og underviser i bl.a. skydning, skyttetjeneste, sanitetstjeneste. ATW kan også trække på reservens civile kompetencer og andre ICCS-færdigheder.

Vi støtter også med personel til projekt-, PIO og FO-opgaver, og har folk udsendt til nationale og internationale øvelser, på INTOPS, til tjeneste ved FLV-skoler og stabe, og som NATO OPEVAL evaluators.

Inden for bl.a. kommunikation, håndværk, økonomistyring og civil og militær uddannelse, HR, sagsbehandling og projektledelse.

Sidst opdateret 24. november, 2020 - Kl. 11.40