Erhvervspraktik

Som erhvervspraktikant i Skrydstrup får man lov til at prøve grænser af og snuse til livet som soldat. Foto: Forsvaret.

Virksomhedspraktik

Her får den unge praktikant en uge på FW flymekanikerværksteder samt kommer rundt i virksomheden, Fighter Wing Skrydstrup (FW) og ser hvad virksomheden er for en størrelse.

Den unge får et stort indblik i dagligdagen på FW og dens mange værksteder. Et godt valg, hvis man vil flymekaniker vejen i forsvaret.

Man bor på eget værelse på kasernen og følger flymekanikerelevernes dagligdag. FW har virksomhedserhvervspraktik i næsten alle uger hen over året, med få undtagelse. (jul, sommerferie o.a.)

Tilmelding via UU-Vejlederen som kontakter Henning Deer (se nederst på siden).

 

Militærpraktik

Den unge praktikant vil oplever en hård uge som soldat, tidlig op og sent i seng. En uge man aldrig glemmer.
Vi skal selvfølgelig også rundt på FW og se, hvad der forgår på en flyvestation, men hovedtemaet er soldat fra morgen til meget sent aften.
MTE (Military Training Element) har skruet et stramt program sammen, hvor alt går op i en højre enhed. Praktikanterne får lov at snuse til:

Idræt, flymekanikerfaget, SKYT, skydning, mission planer, førstehjælp, INTEL, AKP, BSO, PTR, BOR, SAR og meget, meget andet. De skal på døgnøvelse og overnatte ude i naturen.

Med andre ord, fire måneders værnepligt, kogt ned til en uge, hvor man bor på belægningstuer sammen med op til 8 andre praktikanter, man skal samarbejde med i patruljen.

Holdene er op til 32 praktikanter, fordelt i 3 - 4 patruljer. (pigerne bor dog i egen bygning, men er i tjenestetiden indsat i grupperne sammen med drengene)

Fighter Wing Skrydstrups militær erhvervspraktik er i skoleåret fordelt på ugerne: 38, 41, 43, 45 og 47, samt for foråret: 04, 06, 09, 11, 13
Tilmelding via UU-vejlederen som kontakter Forsvarets Personalestyrelse på www.erhvervspraktikiforsvaret.dk

 

Spørgsmål vedrørende erhvervspraktik ved Fighter Wing Skrydstrup rettes til:

Seniorsergent Henning Deer
telefon: 72848311
Email: FW-B-MTE101@MIL.DK

Sidst opdateret 17. april, 2024 - Kl. 15.24