Erhvervspraktik

Som erhvervspraktikant i Skrydstrup får man lov til at prøve grænser af og snuse til livet som soldat. Foto: Forsvaret.

Virksomhedspraktik

Her får den unge praktikant en uge på FW flymekanikerværksteder samt kommer rundt i virksomheden, Fighter Wing Skrydstrup (FW) og ser hvad virksomheden er for en størrelse.

Den unge får et stort indblik i dagligdagen på FW og dens mange værksteder. Et godt valg, hvis man vil flymekaniker vejen i forsvaret.

Man bor på eget værelse på kasernen og følger flymekanikerelevernes dagligdag. FW har virksomhedserhvervspraktik i næsten alle uger hen over året, med få undtagelse. (jul, sommerferie o.a.)

Tilmelding via UU-Vejlederen som kontakter Henning Deer (se nederst på siden).

 

Militærpraktik

Den unge praktikant vil oplever en hård uge som soldat, tidlig op og sent i seng. En uge man aldrig glemmer.
Vi skal selvfølgelig også rundt på FW og se, hvad der forgår på en flyvestation, men hovedtemaet er soldat fra morgen til meget sent aften.
GME-sektionen har skruet et stramt program sammen, hvor alt går op i en højre enhed. Praktikanterne får lov at snuse til:

Idræt, flymekanikerfaget, SKYT, skydning, mission planer, førstehjælp, INTEL, AKP, BSO, PTR, BOR, SAR og meget, meget andet. De skal på døgnøvelse og overnatte ude i naturen.

Med andre ord, fire måneders værnepligt, kogt ned til en uge, hvor man bor på belægningstuer sammen med op til 8 andre praktikanter, man skal samarbejde med i patruljen.

Holdene er op til 32 praktikanter, fordelt i 3 - 4 patruljer. (pigerne bor dog i egen bygning, men er i tjenestetiden indsat i grupperne sammen med drengene)

Fighter Wing Skrydstrups militær erhvervspraktik er i skoleåret fordelt på ugerne: 38, 41, 43, 45 og 47, samt for foråret: 04, 06, 09, 11, 13
Tilmelding via UU-vejlederen som kontakter Forsvarets Personalestyrelse på www.erhvervspraktikiforsvaret.dk

 

Spørgsmål vedrørende erhvervspraktik ved Fighter Wing Skrydstrup rettes til:

Seniorsergent Henning Deer
telefon: 72848311
Email: FW-S-GME07@MIL.DK

Sidst opdateret 3. august, 2020 - Kl. 14.14