[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Auktion i Brødeskov

Tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 09.00 afholdes auktion ved Hærens Parkområde i Brødeskov, Allerød.

På denne side finder du oplysninger om

  • Auktionskatalog og bestilling af katalog
  • Eftersyn 
  • Afhentning
  • Betaling
  • Skriftligt bud
  • Andre praktiske oplysninger

Få kataloget tilsendt
Hvis du ønsker kataloget til næste auktion tilsendt, så send en frankeret svarkuvert (22 x 16 cm), mrk. "Auktion" (porto p.t. er kr. 7,50) til:

Hærens Parkområde
Brødeskovvej 17
3450 Brødeskov

Eftersyn
Eftersyn finder sted mandag den 10. oktober i tidsrummet kl. 9.00 - 15.00, samt på selve auktionsdagen kl. 7.30 - 9.00.

Afhentning
Afhentning kan ske på auktionsdagen indtil kl. 17.00 samt den 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24. og 25. oktober 2004.

Afhentning skal være afsluttet senest den 25. oktober 2004.

Hvis køber ønsker assistance med gaffeltruck til læsning af materiel, vil der være mulighed for at leje en truck. Det koster kr. 345,00 + 25 % MOMS pr. time. Gaffeltrucken kan kun lejes med fører og mindste lejeperiode er en ½ time (30 min.). Aftale om leje af gaffeltrucken sker ved henvendelse til auktionspladsens kontor (bygning 17).

Betaling
Betaling skal ske kontant. Der udfærdiges kvittering for det indbetalte beløb.

Skriftligt bud
Skriftligt bud kan gives til parkområdet senest kl. 12.00 mandagen før auktionen. Buddet skal indeholde auktionsnummer, benævnelse, tilbudspris ekskl. moms samt tilbudsgivers navn og adresse.
Kuverten skal i nederste venstre hjørne mærkes "AUKTION".
Hvis hammerslag gives til en skriftlig tilbudsgiver, vil tilbudsgiveren blive orienteret af Hærens Parkområde senest 5 arbejdsdage efter auktionen. Betalingsvilkår vil samtidig blive opgivet.
Betaling skal ske senest ved afhentningen.

Skriftlige bud kan sendes til

Hærens Parkområde
Arsenalvej 33
Postboks 220
9800  Hjørring
 eller Hærens Parkområde
Brødeskovvej 17
3450  Allerød

Andre praktiske oplysninger
Det er ikke tilladt at medtage hunde i forbindelse med besøget ved Hærens Parkområde, Brødeskov. Fotografering kun tilladt efter forudgående aftale.

Auktionskatalog - Brødeskov den 11. oktober 2005