[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Ny aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Af: "FAGLIGT FORSVAR".

Finansministeriet og centralorganisationerne har på baggrund af overenskomstforhandlingerne 2005 indgået en ny barselsaftale.

Der er aftalt følgende vigtige ændringer i aftalen:

Fra 1. april 2005 optjener den ansatte fuld pensionsret under hele den ulønnede del af barsels- eller adoptionsorloven; uanset om der er ret til dagpenge.
Hvis man udstrækker forældreorloven med 8 eller 14 uger, optjenes der dog ikke pensionsret i disse uger.

Fra 1. april 2005 har alle adoptanter ret til fravær med løn i perioden før modtagelsen af et adoptivbarn, hvis de har ret til dagpenge.
Adoptanter, der skal modtage et barn i udlandet har ret til fravær med løn i op til 4 uger (eventuelt 8 uger).
Adoptanter, der skal modtage et barn i Danmark, har ret til fravær med løn i op til 1 uge (eventuelt 2 uger).

Fra 1. oktober 2005 får den ansatte op til 16 omsorgsdage med løn pr. barn.
Gives som 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.
Ikke afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, dog er der mulighed for at overføre dage fra 1. til 2. år. Dagene kan ikke afholdes som 7. og 8. uge før fødslen.

Ikke afholdte dage kan inden for et kalenderår overføres til et nyt ansættelsesforhold i staten. Dagene kan ikke konverteres til godtgørelse.

Disse nye regler om omsorgsdage gælder for ansatte, der ansættes i staten den 1. oktober 2005 eller senere, uanset om barnet er født/modtaget, mens pågældende var ansat i staten.

For allerede ansatte gælder de nye regler for børn, er der fødes/modtages efter den 1. oktober 2005.

Allerede ansatte, der har optjent omsorgsdage efter den gamle ordning, bevarer eventuelle resterende dage, og afvikler dem efter den hidtidige aftale.

Finansministeriet og Centralorganisationerne har påbegyndt arbejdet om en ny vejledning, der forventes udsendt i efteråret 2005.

Læs mere på www.hkkf.dk