[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

SPEJDERESKADRONEN  DANBN/IRAK hold 6
13. december 2005

Jul i Danevang
Tænk at man kan komme til at savne det danske vintersjap. Selv ikke tanken om at stå på fortovet og blive gennemblødt når bussen passerer i høj fart, kan afskrække vores længsel efter lidt hjemlig julehygge. Ikke engang mylderet på Strøget synes afskrækkende.
Vi forsøger selvfølgelig, efter bedste evne at sætte fut under Julen i Camp Danevang. I den forbindelse vil vi gerne takke netværksgruppens baghold for de mange julekager vi har modtaget!
En ting er dog helt sikkert, det bliver ikke hvid Jul i år.

Heldigvis kan jeg denne gang melde, at eskadronen, siden vores seneste brev, har haft en rolig periode. Tiden har været domineret af de landsdækkende optræk til valget den 15. december. Diverse valgforbund er forhandlet på plads nationalt, hvilket har sat en dæmper på lokale stridigheder. Også fundet af en uofficiel fangekælder i Baghdad, med opløsning af indenrigsministeriets Departement of Internal Affairs til følge, har sat dagsordenen.

Stemningsbillede fra en daglig patrulje i vores ansvarsområde.

De interne magtkampe, op til valget, synes generelt at have taget kræfterne ud af kampen mod koalitionsstyrkerne. Det er vi bestemt ikke kede af og har flittigt udnyttet muligheden til at konsolidere os yderligere.
Siden sidst, har eskadronen haft besøg af vores regimentschef, oberst John Kidde-Hansen, i silende regnvejr og 12 graders ”kulde”. Det føltes næsten som en sur efterårsøvelse i Oksbøl terrænet. Vejret har heldigvis artet sig bedre siden, idet vi for tiden har mellem 25-28 grader midt på dagen.

ZOO TV holder feltkoncert i Camp Danevang.

Så har bataljonen haft besøg af et dansk band ved navn ZOO TV, et kopiband der spiller musik af U2. Det var en rigtig hyggelig aften, med en masse indbudte engelske gæster rundt omkring fra basen. Bataljonen havde også - i dagens anledning - dispenseret for alkoholforbuddet, således de der ikke var begrænset af beredskabsopgaver fik lov til at nyde en rigtig øl.

Så er der, efter en sløv start, kommet godt vind i sejlene på uddannelsen af de irakiske sikkerhedsstyrker. Eskadronen bidrager primært i relation til den irakiske hær, hvilket har vist sig meget udbytterigt for begge parter. Udover de faglige mål sætninger i forhold til irakernes uddannelsesstade, er der en masse positive afledte effekter af disse aktiviteter. Den mest værdifulde synes at være opbygningen af tillid mellem de danske og irakiske soldater. Det giver et langt bedre udgangspunkt for det operative samarbejde i ansvarsområdet. Det er i det hele taget meget tilfredsstillende, at se denne del af vores opgave omsider giver resultater.

Delingsfører, premierløjtnant Christian, holder lektion for en deling velmotiverede irakiske soldater.

Så er der som bekendt valg til parlamentet om et par dage, hvilket selvfølgelig har vores fokus. Vi håber og tror på, at dagen forløber fredeligt - efter irakisk standart. Når det er sagt forbereder vi os som sædvanlig på, at alt kan ske.

Endnu udestår vores detailplanlægning af henholdsvis Jule- og Nytårs aftener. Al planlægning foregår, i sagens natur, med et vist islæt af ”inshallah”, idet vi ikke kender evt. opdukkende opgaver på dagene. Vi skal dog snart have kigget på en ramme for hyggeligt samvær ved de to særlige lejligheder. Jeg må nok allerede fra starten erkende, at jeg ikke får konstablerne til at danse om juletræet, men så må vi finde en løsning der appellerer til det brede flertal. Cafeteriet planlægger i hvert fald en rigtig dansk julemiddag, hvilket er et godt skridt på vejen.

Stemningen i lejren er afslappet og rolig i øjeblikket. De fleste kan fortsat mobilisere passende overskud til at udvise tolerance og fleksibilitet. Desværre er de forskellige underafdelinger, socialt set, relativt isoleret, hvilket nok skyldes, at underafdelingerne har bygget hver deres terrasse.

For ganske nyligt har bataljonen opført en fælles messe eller velfærdsområde om man vil. Den har en passende størrelse, byder på mange faciliteter og så ligger den centralt i lejren. Det er vores håb, at det på sigt vil bringe bataljonens enheder tættere sammen.

Billede fra indvielsen af bataljonens nye velfærdsområde, læg mærke til lyskæden i den nyetablerede palme, der tilbyder lidt aparte julestemning.

Så kan jeg glæde jer alle med, at de foreløbige rotationsplaner er tilgået bataljonen. De enkelte datoer vil jeg ikke anføre her, de vil helt sikkert tilgå fra jeres egne pårørende i missionen. Til gengæld kan jeg afsløre at vi, efter hjemkomst, påregner vi at holde et par dages frihed, efterfulgt af et afleverings- og afslutningsprogram.
Vi påregner også at holde fri i marts måned og starte op igen i begyndelsen af april. Forudsætningerne kan selvfølgelig ændre sig, men nu kender I den foreløbige plan.

Slutteligt; rigtig glædelig Jul og et gavmildt Nytår ønskes I alle fra Spejdereskadronen.

THOMAS LARSEN
major
Eskadronchef