[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Forsvarets Dag
 
Som en del af forsvarsforliget for perioden 2005 – 2009 blev det besluttet at gennemføre orienterings- og præsentationsarrangementer om værnepligt og ansættelsesmuligheder i forsvaret samt om mulighederne for optagelse i de frivillige organisationer hjemmeværnet og beredskabsforbundets frivillige. Arrangementerne gennemføres under betegnelsen Forsvarets Dag.

Forsvaret indkalder alle unge mænd, og inviterer alle unge kvinder. Det giver et forventet deltagerantal på 30.000 om året.
De fordeles på omkring 600 arrangementer med 50 deltagere på hvert.

Fra 1. januar 2006 bliver Forsvarets Dag integreret med afholdelsen af session og gennemføres på fem rekrutteringscentre med et permanent set-up. Der er endnu ikke taget endelig stilling til disse centres geografiske placering, men anbefalingen fra Forsvarets
 
Personeltjeneste er:
· Høvelte Kaserne
· Antvorskov Kaserne
· Bülows Kaserne i Fredericia
· Flyvestation Ålborg
· Beredskabscenter Herning

Informationsmateriale til udsendelse forud for deltagelse i Forsvarets Dag er under udarbejdelse og vil formentlig bestå af følgende:
En revideret brochure på grundlag af ”Før session – før værnepligt”, der kan udsendes et halvt år forud for deltagelse i Forsvarets Dag
En brochure til udsendelse omkring en måned før Forsvarets Dag med konkrete og nødvendige informationer, hvor der åbent og ærligt skal præsenteres de muligheder, forsvaret med flere kan byde på.

På sigt arbejdes der hen imod en præsentation på CD-rom/DVD, ligesom der i vid udstrækning vil blive henvist til relevante hjemmesider.

Herudover drøftes, hvorledes der på selve Forsvarets dag kan orienteres ved plancheudstillinger eller lignende om mulighederne i forsvaret og i beredskabet samt ved de frivillige organisationer hjemmeværnet og beredskabsforbundets frivillige.