[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Værdifuldt beredskab
Besøget blev indledt ved Beredskabsstyrelsen Bornholm.
Ministeren fulgte en række demonstrationer af beredskabsstyrelsens kapaciteter og indsættelsesmetoder. De værnepligtiges færdigheder og engagement gjorde et stort indtryk på ministeren. Beredskabets indsættelse i brand-, rednings- og miljøopgaver understreger beredskabets store betydning for lokalsamfundet.

Marinedistriktet og Radarhovedet
Turen gik videre til Bornholms Marinedistrikt og Radarhoved Bornholm. Ministeren fik en grundig orientering om enhedernes opgaveløsning og indsættelsesvilkår. Dagen blev afsluttet med et besøg ombord på orlogskutteren FARØ. Ministeren hilste på besætningen, der havde deltaget i flere miljø- og søredningsopgaver.

Lokalforsvarsregionen og Opklaringsbataljonen
Tirsdagens besøg begyndte ved lokalforsvarsregionen. Ministeren blev orienteret om regionens deltagelse i koordinationen af øens samlede beredskab. Under den efterfølgende rundvisning mødte ministeren en lang række medarbejdere, der servicerer kasernens enheder og øens hjemmeværn. Opklaringsbataljonen afsluttede besøget på kasernen og demonstrerede indsættelsesmetoder og materiel under en spændende rundtur blandt enhedens soldater. Bataljonen efterlod et meget engageret og professionelt indtryk. ”Det er tydeligt at se, hvorfor opklaringsbataljonen nyder respekt såvel hjemme som i udlandet”, udtalte ministeren.

Besøg ved Regionsrådet
Afslutningsvist mødte ministeren Bornholms Regionsråd. Han udtrykte stor forståelse for den lokalpolitiske interesse som forsvarets, hjemmeværnets og beredskabets enheder nyder.

Ministeren sammenfattede sine indtryk således:
”I de seneste to dage har jeg ved selvsyn konstateret det gode – næsten forbilledlige samarbejde mellem øens totalforsvarsaktører og andre civile myndigheder. Og jeg kan godt forstå, at øen værner om sine kapaciteter. Jeg er derfor også meget tilfreds med, at forsvaret og beredskabet fastholder sin tilstedeværelse på Bornholm.