[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Før indkaldelse til aftjening af værnepligt sagde 4 ud af 10 soldater, der har skrevet kontrakt med Forsvaret, at de gerne ville fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Men efter 4 måneders tjeneste er meldingen en anden. Over halvdelen af de soldater, der har skrevet kontrakt med Forsvaret, har valgt reaktionsstyrkeuddannelsen efter værnepligten.

- Vi har hørt fra mange af vores værnepligtige, at de har savnet noget mere soldatertjeneste på basisuddannelsen. Det får de på reaktionsstyrkeuddannelsen, siger oberstløjtnant Allan Ahlgreen der er uddannelsesbataljonschef ved Gardehusarregimentet.

Ved Gardehusarregimentet har 3 ud af 10 værnepligtige soldater valgt reaktionsstyrkeuddannelse, og det tilskriver bataljonschefen officererne og befalingsmændenes indsats.

- Før vi gik i gang med uddannelsesplanerne, var der mange af mine erfarne befalingsmænd, der var skeptiske overfor de nye uddannelser. Derfor har vi gjort os mange overvejelser om, hvordan vi skulle sælge konceptet til de værnepligtige. Både befalingsmænd og de værnepligtige har arbejdet hårdt. Det har båret frugt. Og den skeptiske holdning er væk.