[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

HBU-soldaternes første test

Omtrent 800 basisuddannede værnepligtige måtte svede i weekendvarmen, da den nye uddannelse blev målt og vejet på en stor kontroløvelse.

Af: HOK Presse og Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster

Hæren har testet de første færdiguddannede soldater med hærens basisuddannelse (HBU) .

I weekenden arbejdede hen ved 800 værnepligtige soldater fra Gardehusarregimentet (GHR) og Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG) energisk på at forhindre krig og katastrofer på Sydsjælland.

Øvelsens realistiske miljø blev skabt af ca. 500 aktiverede hjemmeværnsfolk. De virkede som hjælpere og instruktører og indtog roller som sårede og demonstranter.

Det er en af de første gange, hæren tester de nye HBU-soldaters evne til at indgå i Danmarks totalforsvar. Siden februar har de værnepligtige trænet intensivt på at lære det grundlæggende militære håndværk og på at kunne hjælpe civilsamfundet med at slukke ild, dæmme op for miljøproblemer og redde tilskadekomne ved at yde korrekt førstehjælp.

Fødende demonstrant
Gardehusarerne skulle bl.a. bevogte Stigsnæsværket for at sikre det imod terror. Men soldaterne havde næppe regnet med, at der pludselig samlede sig et større optog af demonstranter foran elværket. Figuranterne spillede aktivistgruppe og kaldte sig ’Kvinder for bedre Miljø’. Øvelsesledelsen satte ekstra pres på ved at indspille en fødende kvinde. Den situation havde soldaterne ikke lært at håndtere, så de konkluderede korrekt, at der måtte tilkaldes professionel hjælp.

Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falsters uddannelseschef, major Karsten Thomassen, vurderer, at HBU-soldaterne befinder sig på et meget tilfredsstillende niveau.

”Det er utroligt, hvad de har nået på kun fire måneder,” siger han, ”og mine hjemmeværnsfolk har også fået et stort udbytte. Nu har de set det mål, som de selv skal stræbe efter at nå.”

Mange vil HRU
Den nye HBU-uddannelse skal motivere soldaterne til at fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU), der målretter soldaterne til en fredsstøttende mission i udlandet.

”Soldaterne skal uddannes og testes, og så gør det ikke noget, at de får en motiverende oplevelse samtidig. Rammerne for denne øvelse skulle gerne være lidt mere spændende og realistiske, end den sædvanlige daglige øvelsesplads,” fortæller chefen for Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, oberst Leif Pedersen.

Det ser ud til at have virket. Lørdags-solens 28 grader preller af på HBU-soldat Klaus Nilsson:
”Det har været en rigtig god og skæg øvelse, og jeg har meldt mig til hærens reaktionsstyrkeuddannelse,” meddeler han.

Det er der ca. 20 procent af soldaterne fra DANILOG, der også gør, og det glæder chefen for 5. Logistiske Støttebataljon, oberstløjtnant Jacob Henius:

”Ud af 285 mand er der p.t. 43, der har tegnet HRU-kontrakt, og 10, der fortsætter på sergentskole. Dermed lever vi op til produktionsmålet, og det er jeg godt tilfreds med.”