[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af Kaptajn Anders Møller,
næstkommanderende i det Nationale Støtteelement.

Den 14. august landede de første tre. Postbefalingsmanden Allan Jokumsen og forvaltningsbefalingsmanden Ronnie Karleby i Pristina og undertegnede i Thessaloniki. Da vi i det Nationale Støtteelement opererer over lange afstande og i flere lande, tog vi af sted tre dage i forvejen, for herved at få tid til at nå vores overdragelse.

En af vores store opgaver hernede er ansvaret for rotationerne, som denne gang foregik over syv dage med i alt fire flyvninger. Flyet har en time fra det lander, til det igen skal være i luften, hvilket betyder, at vi har en time til modtagelse af de nyankomne, losse flyet, sørge for rengøring og tankning. Efterfølgende skal de hjemrejsende om bord, og deres bagage læsses på flyet.

I det Nationale Støtteelement er vi en broget flok både med hensyn til alder og militær baggrund. Yngste mand har ti måneders militæruddannelse bag sig, halvdelen af enheden består af civile, nogle udsendt for første gang, og andre har en bred international erfaring.

Fælles for os alle er, at vi nu befinder os i nye omgivelser, væk fra alt hvad vi normalt tager for givet. Vi bor i den velfungerende lejr Camp Olaf Rye, som ligger smukt omgivet af bjergtoppe ned til floden Ibar.

I lejren har vi frisør, vaskeri betjent af lokalt ansatte, stort industrikøkken og ikke mindst  et træningscenter, som opfylder de flestes behov.

Netop træningscentret har hjemmefra været min store hovedpine, for hvordan skulle jeg få enheden til at vedligeholde og måske endda forbedre deres fysisk form under udsendelsen? Det har vist sig ikke at være et problem, idet en stor del af egen drift starter dagen klokken 06:00 med enten løb langs perimeterhegnet eller spinning.

Vores opgaver spænder bredt. I det, vi kalder velfærdsgaden, holder postbefalingsmanden og hans hjælper Lars Onstrup til i deres postrøde container. Det er deres ansvar, at postgangen fungerer, og de to er flere gange om ugen i Pristina Lufthavn for enten at afhente eller bringe post.

Ved siden af bor økonomiafdelingen. Her sidder forvaltningsbefalingsmanden, bogholder Hanne Holm og kasserer Camilla Gerlach med regnskabsføreren Tommy Wøbbe i spidsen og styrer pengestrømmen ind og ud af lejren med bestemt mine og retfærdig hånd.

Velfærdsgaden hvor post og økonomi holder til. De har Kontakt - og Velfærdskontoret som nærmeste nabo.

I det bagerste hjørne af lejren, få meter fra Ibar, sidder vi andre. MRP controlleren (Materieldisponent) Peter Pedersen er bindeleddet til Danmark på det logistiske område. Hans opgave er at overvåge alle materielbestillinger til lageret i Danmark, herunder at de bliver konteret rigtigt.

Peter deler kontor med Erik Jensen, som har ansvaret for at indkøbe varer lokalt, enten i Kosovo, Makedonien eller Grækenland. Det er vores mål at købe vores varer lokalt og ikke få dem leveret helt fra Danmark.

Et roligt øjeblik under rotationerne.

På det næste kontor møder vi terminalholdet, som består af terminalhjælper Søren Dahlgaard, terminalbefalingsmand og kommandobefalingsmand Erik Steffensen samt jeg selv.

Vi modtager cirka en gang om måneden et fly fra Danmark med varer, ligesom vi forestår kontakt til diverse toldmyndigheder i forbindelse med modtagelse og afsendelse af varer med rundtursbilen. Det er en lastbil fra Danmark, som kommer en gang om ugen.

Endelig har vi chefen, Kaj Ove Bendixen, som i sidste ende har ansvaret for alt det, vi andre går og laver. Ud over at råde og vejlede os, er det ham, som forestår kontakten til de andre nationers Nationale Støtteelemter.

Sidst men ikke mindst sidder vores særlige udsending Per Petersen ved hovedkvarteret for KFOR. Han skal servicere de danske udsendte ved hovedkvarteret, og han bestrider som sådan alle ovennævnte funktioner i større eller mindre grad. Selvfølgelig støttet af alle os i Camp Olaf Rye.

Velkommen til arbejdet!