[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Gardehusar-historie I Slagelse

Af  John Boyschau

Historisk Samling på Næstved Kaserne blev pakket ned den 1. august 2003, men er ved at blive opstillet i istandsatte lokaler på Antvorskov Kaserne.


Kronprins Frederik aftjente sin værnepligt ved Gardehusarregimentet fra 1988. Derfor var det naturligvis også ham, der to år senere stod for den officielle indvielse af Historisk Samling på kasernen. Til venstre for Kronprinsen er det Anders Henriksen, der fortæller om museet.


Den 1. januar 2006 er det fem år siden at de tre gamle hæderkronede regimenter, nemlig Sjællandske Livregiment fra 1614, Gardehusarregimentet fra 1762 og Danske Livregiment fra 1763 blev sammenlagt på Antvorskov Kaserne under navnet Gardehusarregimentet, og siden er der blevet planlagt og arbejdet på en samlet historisk udstilling.

Historisk Samling i Slagelse kommer til at tegne et billede af det sammenlagte Gardehusarregimentets lange levetid.

Et nyt kapitel i den lange historie er skrevet når samlingens mange tusinde genstande efter et stort arbejde af frivillige og tjenestegørende igen er stillet op i de fornemme lokaler, der er stillet til rådighed på 1. sal over depoterne på den gamle del af Antvorskov Kaserne i Slagelse, sammen med de historiske genstande fra Sjællandske Livregiment og Danske Livregiment.

Lokalerne er på ca. 45o m2 - med en flot og hensigtsmæssig indretning med dejlige farver og gode muligheder for belysning af alle effekterne.

Det gamle museum


Der er mange store glasmontrer i samlingen, men denne samler størst opmærksomhed. Billedet af Kronprinsen til hest er omgivet af billeder af bl.a. Prins Viggo. Prins Harald og Knud greve Danneskiold-Samsøe.


I 1987 i forbindelse med regimentets 225 års jubilæum blev dørene til det oprindelige museum i Næstved slået op. Den officielle indvielse blev dog først foretaget 31. august 1990 af Kronprins Frederik.

Historisk Samling i den gamle hestestald på Næstved Kaserne fungerede som dokumentation for regimentets daværende historie.

De store effekter talte kampvogne, motorcykler og motorer, mens de mindre omfattede medaljer, våben, sadeltasker og uniformer.

I de mere kuriøse afdelinger hang gasmasker til heste og den dug, som menig Anker Jørgensen - den senere statsminister - viftede med, da regimentet i 1943 overgav sig til tyskerne.

Billeder af de mest prominente folk, der har gjort tjeneste ved regimentet, prydede en glasmontre. Kronprins Frederiks billede er størst. Men også Prins Viggo. Prins Harald og Knud greve Danneskiold-Samsøe havde fået en fremtrædende plads.

Den daværende historiske samling havde årligt ca.15.000 besøgende. Samtidig har museet været brugt til at undervise nye værnepligtige i regimentets historie.