[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Jubilarstævnet 2005

Danske Gardehusarforeninger er Gardehusarregimentet megen tak skyldig for den indholdsrige dag, som regimentet havde skabt for jubilarer og medlemmer.

Det er i sandhed en brydningstid for regimentet, vi alle er blevet vidne til. Det var derfor en stor glæde for os, at Danske Gardehusarforeninger måtte indgå i den parade, hvor panserinfanterikompagniet blev budt velkommen hjem fra Irak efter at have løst en meget vanskelig opgave på forbilledlig vis. Vi er i sandhed stolte af de unge gardehusarers indsats.

Det viser os gamle husarer, at regimentet i dag har kunnet løse den helt anderledes krævende opgave at tage ansvaret for, at denne enhed var veluddannet og havde den rette korpsånd til at løse stillede opgaver i det fremmede og overleve på vor tids kampplads.

Jubilarstævnets program var indholdsrigt og vel gennemført Projektofficeren, kaptajn T.E. Johansen, høstede velfortjent af den forudgående planlægning og tilrettelæggelse af parade og aktiviteter.

Kaserneelementet støttede med indkvartering og opstilling af borde og stole i gymnastiksalen. Cafeteriet havde meget ære af gennemførelsen af frokosten. Maden var velsmagende og rigelig. Betjeningen var smilende og effektiv.

Det blev en dag som jubilarer og medlemmer længe vil huske, og som tjener regimentet til stor ære.

Tale til regimentschefen under frokosten ved jubilarstævnet
Hr. oberst, din dåbsattest afslører, at du ikke som regimentschef vil kunne beære os med din tilstedeværelse ved næste års jubilarstævne.
Danske Gardehusarforeninger har et æreskors ”Tak og Ære”.
Når vi i dag tildeler dig dette æreskors, er det fordi, vi har meget at takke dig for. Du har i fem år skabt forudsætningerne for, at de to til regimentet knyttet soldaterforeninger har haft de bedst mulige betingelser for at trives.

Bladet ”Gardehusaren” er et fornemt tjenesteds- og foreningsblad, belønnet som værende sidste års bedste blad i forsvaret. Driften er vi fælles om, og det er vores livsnerve. Du har støttet, hvor der var behov og muligheder. Du har i sandhed vist vores lokale gardehusarforeninger interesse ved sammen med oberstinden at deltage i stiftelsesfester eller ved, at du efter opfordring er kommet med et indlæg i forbindelse med talrige generalforsamlinger. Du har fundet mulighed for og haft lyst til at deltage i de fem jubilarstævnefrokoster, der er gennemført siden din tiltræden som regimentschef. Det har glædet jubilarerne og deltagere fra de to soldaterforeninger. Endelig har du været Helmer Christensen og mig en fortrinlig inspirator i vores virke.
Vi ærer dig i dag med dette kors. Det har du fortjent.

Peer Høegh-Guldberg
præsident