[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Bøgen er sprunget ud, det samme er køreplanen for et nyt og stærkere forsvar. I disse dage er Forsvarets chefer samlet på Høveltegaard og Høvelte Kaserne i det nordlige Sjælland for at høre, hvordan planen for implementeringen af forsvarsforliget bliver. 

Men planen har været igennem en hård fødsel. Med den øgede detaljeringsgrad i de mange udregninger har der også vist sig udgifter, som kun kan dækkes ved at justere tempoet i opbygningen af det nye forsvar. Men målet, som politikerne bag forliget har fastlagt, er fortsat som hugget i granit.

Der har undervejs været sået tvivl om, hvorvidt der nu også er sammenhæng mellem mål og midler. Det er der, og det er netop det, der har været arbejdet med i de seneste måneder. Men selv om køreplanen nu er lagt fast, så kan der sagtens komme justeringer til planen undervejs. Forsvarschefen er således helt bevidst om, at en plan som rækker 5 år ud i en usikker fremtid nødvendigvis må undergå løbende ændringer.

”Det danske forsvarsforlig er en meget positiv aftale og lige præcis det, som NATO har brug for. Forsvarsminister Søren Gade (V) har gjort et godt job, fordi Danmark erkender, at man må bevæge sig væk fra det tunge territorialforsvar til mere brugbare styrker, der hurtigt kan udstationeres.”

NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer til Jyllands-Posten 9. januar.

- Der er ingen tvivl om, at implementeringen af forliget ikke bliver en ’walk in the park’. Men målet ligger fast. Når det er sagt, kan der - som med forsinkelsen af materieltjenestens nye domicil - opstå udfordringer, der kan rykke ved planen, siger general Jesper Helsø, der derfor understreger vigtigheden af, at Forsvarets chefer holder sig målet for øje - også hvis der opstår vanskeligheder undervejs.

 Rekruttering i medvind
Selv om begyndelsen på det nye forsvarsforlig har været krævende, har der også været lyspunkter. Især er omstillingen til den nye værnepligt og den efterfølgende rekruttering gået over al forventning.

Mange værnepligtige har efter at have afsluttet hærens basisuddannelse ønsket at skrive kontrakt og fortsætte på hærens reaktionsstyrkeuddannelse. Ingen tjenestesteder er under de planlagte 20 procent og et enkelt, Gardehusarregimentet, er helt oppe på 44 procent. Det betyder, at hærens gennemsnitlige kontrakttegning er helt oppe på 35 procent, hvis man tæller sergenteleverne med.

Ros fra NATO
Den store omvæltning, som Forsvaret nu skal igennem, har skabt opmærksomhed langt ud over Danmarks grænser. Eksempelvis har NATOs generalsekretær, Jaap de Hoop Scheffer rost det danske forsvarsforlig, idet han påpeger, at omstillingen af det danske forsvar er et eksempel, som andre NATO-lande bør kigge nærmere på.
  
Blandt flere NATO-lande, herunder USA og England, får Danmark også ros for at være en stærk tilhænger af NATO Response Force (NRF) og for at arbejde for at kunne stille den tilhørende nødvendige strategiske løftekapacitet.

Se forsvarschefens briefing om implementeringen af forliget

Tidslinie for implementeringen

 • Juni 2003: Kapacitetsnotatet (K-notatet) udarbejdes. Notatet beskriver den ændrede prioritering i fremtidens Forsvar med hensyn til rationalisering og effektivisering af stabs- og støttestrukturen til fordel for den operative struktur.
 • August 2003: Over 50 projektgrupper begynder arbejdet med at definere slutmål for Forsvarets omdannelse til ”Et nyt og stærkere Forsvar”.
 • 2. september 2003: Forsvarschefen præsenterer det militærfaglige bud på omlægning af dansk Forsvar til ”Et nyt og stærkere Forsvar”.
 • 10. marts 2004: Regeringen offentliggør oplæg til nyt forsvarsforlig 2005-09.
 • 10. juni 2004: Aftale om Forsvarets ordning 2005-09 indgås.
 • 28. oktober 2004: Forsvarschefen orienterer Forsvarets chefer om implementeringsplan for nyt forsvarsforlig.
 • 1. november 2004: Forsvaret afleverer implementeringsplan for nyt forsvarsforlig.
 • 7. december 2004: Forsvarsforligets implementeringsplan godkendes af forligspartierne, Forsvarschefen orienterer Forsvarets chefer.
 • 1. marts 2005: Endelig implementeringsplan fra Forsvarsministeriet.
 • 8. maj: Forsvarschefen orienterer Forsvarets chefer om implementeringsplanen.
 • 31. maj: Forsvarskommandoen udsender implementeringsgrundlag til underlagte enheder.