[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Kronprins Frederik festede i Slagelse

Kronprins Frederik havde ladet Mary blive hjemme, da han fredag besøgte Antvorskov Kaserne. Her fik han indviet den militærhistoriske samling og redet en tur, før han slog gækken løs til den såkaldte "Ritmesterfest".

Af John Jakobsen


Kronprins Frederik ankom standsmæssigt i karet
til Antvorskov Kaserne. Med i kareten havde han
regimentschef John Kidde Hansen.

Kronprins Frederik havde ladet Mary blive hjemme, da han fredag besøgte Gardehusarregimentet på Antvorskov kaserne.

Det blev til en dag, hvor prinsen både fik klaret den officielle indvielse af Gardehusarkompagniets militærhistoriske samling og redet en tur, før dagen sluttede i festligt lag ved den såkaldte "Ritmesterfest".

På det lille museum kan man få et indtryk af regimentets lange historie. Der er medaljer, våben, sadeltasker og uniformer. De større effekter som kampvogne, motorcykler og motorer er der endnu ikke blevet plads til i Slagelse.

Den militærhistoriske samling er skabt på frivillig basis af nuværende og tidligere officerer. Derfor er der heller ikke sat dato på, hvornår offentligheden får adgang.
- Vi skal jo have nogen til at passe samlingen. Og det er alle frivilige. Så det er endu ikke helt på plads, siger presseofficer Kaj Allan Vennike.

Men offentligheden skal have adgang. Efter planen hver onsdag.
- Vi planlægger at holde åbent om onsdagen, der jo også er dagen, hvor vi rider gennem byen. Det vil være en god måde at markere os overfor borgerne i Slagelse, siger Kaj Allan Vennike.

Før Kronprinsen satte saksen i snoren betonede regimentschef John Kidde Hansen vigtigheden af at huske historien.
- Historien er den "stepstone", der fører til forståelse for vores nutid og fremtid, sagde John Kidde Hansen.

Kronprinsens forhold til Gardehusarregimentet er særligt tæt, fordi han i sine unge dage tjente i regimentet som løjtnant. Nu har han titel af oberstløjtnant. Og dermed er han medlem af Ritmesterforeningen, der stod bag aftenens fest.

- Ritmesterforeningen består af tidligere indehavere af titlen Ritmester samt pensionerede officerer fra Gardehusarregimentet. Samt altså Kronprinsen, fortæller presseofficer Kaj Allan Vennike.

Aftenens program bestod af en meget kort generalforsamling i foreningen. Hvorefter der var fest med mad og drikke.

- Ritmesterforeningen er først og fremmest en social forening, siger Kaj Allan Vennike.

Efter festen overnattede Kronprins Frederik på Antvorskov kaserne.


Kronprins Frederik hyggede sig helt åbentbart
ved at være "hjemme" hos sit eget regiment.