[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Midtvejsmøde ved SPJESK/IRAK, Hold 6 - 22. oktober 2005.

Gardehusarregimentet har den store glæde at kunne invitere til "Midtvejsmøde" med henblik på at give de pårørende en orientering om forholdene ved tjenesten i IRAK.

Regimentet vil være vært med kaffe, brød og en let frokost.

Program:

Sportsfoyer
Kl. 1030 : Modtagelse af pårørende, herunder kaffe med brød.
-    1100 : Velkomst.

Auditorium 1
-    1105 : Orientering om situationen i IRAK ved MJ T. Larsen.
-    1230 : Frokost i Antvorskovstuen.

Auditorium 1
-    1330 : Orientering ved socialrådgiver Bente Frøkjær.
-    1345 : Orientering ved ”Netværksgruppen”.
-    1400 : Orientering ved ”Kammeratstøtteordningen”.
-    1430 : Afslutning.

Parkering : Der kan parkeres på "Rød parkering" (Skilte er opsat).

Der vil være fotograf til stede med henblik på indlæg i
regimentsbladet "Gardehusaren".

Afhentning:  Der vil være mulighed for gratis transport med militær
bus fra:
Fredericia Jernbanestation  :    Afgangstid kl. 08:45
(Busholdeplads)

Slagelse station                :    Afgangstid kl. 10:15
(Busholdeplads)

Retur:
Antvorskov kaserne           :    Afgangstid kl. 14:30
(Busholdeplads)

Slagelse station                :    Afgangstid kl. 14:45

De pårørende har fået tilsendt indbydelse/tilmeldingsblanket til arrangementet, og Evt. spørgsmål bedes rettet til kaptajn T.E.
Johansen, på telefon 58 55 79 21.