[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Bataljonschef
Oberstløjtnant  J. Fahrendorff, netop hjemvendt efter  fire års tjeneste ved NATO HQ SHAPE i Belgien, tiltræder den 1. september 2005 som chef for I Panserbataljon. Oberstløjtnant J.H. Garly skal fra samme dato gøre tjeneste ved Hærens Operative Kommando.Udnævnelse
Premierløjtnant B.H. Hansen, Premierløjtnant G.P. Tsang, Premierløjtnant K. Blide-Helsmark, Premierløjtnant S.K. Andersen, er den 30. juni 2005 udnævnt til kaptajn.Jubilæum
Oversergent Per Michael Clausen har den 30. juni 2005 fået udleveret sit 25 års gratiale.


25 års jubilæumsgratiale
Den 1. august 2005 blev der udleveret 25 års jubilæumsgratiale til kaptajn Klaus Hauder, seniorsergent Jesper Bo Laursen, overkonstabel af 1. grad Morten Bornemann Baudtler, overkonstabel af 1. grad Jan Henning Larsen, overkonstabel af 1. grad Einer Wilhelm Laursen, overkonstabel af 1. grad Bøje Michael Støckel og overassistent Helle Skotte.