[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Nem Konto

Fra november 2005 vil betalinger fra det offentlige til privatpersoner (herunder løn til Forsvarets ansatte) og virksomheder ske elektronisk via NemKonto. Baggrunden er en lov om offentlige betalinger, der betyder, at alle borgere og virksomheder skal have en konto registreret som deres NemKonto.

I praksis er denne en helt almindelig bankkonto, som borgeren eller virksomheden bruger i forvejen. NemKonto bliver således konto for alle udbetalinger fra staten, kommunerne og amterne.

Når NemKonto træder i kraft, vil alle lønninger fra Forsvaret foregå elektronisk til den konto, den ansatte har angivet som sin NemKonto.

Alle borgere skal vælge en eksisterende bankkonto som deres NemKonto og oplyse den valgte konto til NemKonto systemet. For de fleste vil det nok være deres lønkonto, men man kan frit vælge, hvilken bankkonto man ønsker, der skal være NemKonto.

Borgere og virksomheder, der ønsker at indberette og ændre deres Nemkonto, kan gøre det på www.nemkonto.dk eller via pengeinstitutterne. Forsvarets ansatte kan endvidere få vejledning om ændring af Nemkonto via deres lønsagsbehandler i Forsvarets Personeltjeneste. Telefonnummer på lønsagsbehandler er anført på lønsedlen.

I en overgangsperiode vil Forsvaret stadig have brug for information om, hvis den enkelte medarbejder skifter bankkonto, idet udbetalinger af forskud på rejser m.m. ikke indledningsvis vil foregå via Nem-Konto.

Yderligere information om NemKonto kan hentes via internettet på www.nemkonto.dk eller på Forsvarets Personeltjenestes intranet hjemmeside (FIIN).