[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Tjensteivrigt personel søges til 2. Motoriseret Overvågningsdeling

Af: Lokalforsvarsregion Sjælland

Til alt tjenesteivrigt personel ved GHR – hjemsendte, PSN-R samt tjenestegørende bosat på Sjælland, Falster og Lolland.

Som det er de fleste bekendt, har forsvaret desværre valgt at nedlægge alle mobiliseringsenheder med tilhørende nøglepersonel. Dette er meget trist, da mængden af gode holdninger og særligt militær erfaring dermed i vidt omfang går tabt.

Trusselbilledet har ændret sig, og varslingstiden for et større militært angreb på Danmark er p.t. mindst 10-12 år. De internationale opgaver vokser i takt med den globale deltagelse i kriser og brændpunkter – vi er dermed ikke blot orienterede mod vores naboer, men tager ansvar i flere verdensdele.

Ændringerne i trusselbilledet har medført, at Hæren fremover fortrinsvis prioriterer internationale operationer. Det nationale forsvars landmilitære opgaver løses nu i samarbejde med Hæren og Hærhjemmeværnet. Hærhjemmeværnet opstiller derfor en 3.000 mand stor styrke bestående af Motoriserede infanteri (MOTINF), Infanteri (INF) og tilhørende stabskompagnier.

Hærens Operative Kommando har i samarbejde med Hjemmeværnskommandoen fastlagt det faglige niveau hos de af Hærhjemmeværnet opstillede enheder, og af samme grund skal disse enheder inspiceres. For Lokalforsvarsregion Sjælland opstilles en Motoriseret Overvågningsdeling (MOT-OV DEL). Delingens opgaver svarer i vidt omfang til en af Hærens spejderdelinger og skal kunne løse pålagte opgaver ultimo 2006. Der er derfor stadig brug for dig, såfremt din motivation og militære evner stadigt er intakte.

Vi påregner at gennemføre opstillingen af MOT-OV DEL på nemmeste vis, dvs. ved at samle de mest kompetente folk fra forsvarets bedste pulje: Nuværende og tidligere soldater fra GHR, SJLR og DLR. På denne måde får vi fagligt kompetent personel og ”sparer” meget uddannelsesmæssigt ”krudt” ved at få tilgang af personel, som behersker stoffet allerede.

Hvis du overvejer at fortsætte din opklaringsmæssige karriere i 2. MOT-OV, så skal du som minimum kunne bestå den årlige fysiske træningstilstandsprøve, som består af en march på 10 km i skyttepåklædning med våben på under 2 timer. Med andre ord skal du være ”fysisk trænbar”, dvs. at du efter nogle måneders træning kan bestå den fysiske træningstilstandsprøve. Desuden skal du have tid til tjenesten, dvs. at du skal afsætte ca. 4-5 weekender samt i gennemsnit to hverdagsaftener månedligt (ulønnet!). Samt to uger årligt til større øvelser og kurser ved Hærens kampskole og Hjemmeværnsskolen. Tjenesten på hverdage honoreres med tabt arbejdsfortjeneste.

Du skal vide, at din grad ikke automatisk ”flytter” med til din nye tjeneste. Vi tror på og praktiserer princippet om ”the best man for the job”. Det er de faktiske og praktiske evner, holdninger og færdigheder som betyder noget og mangler den rette kandidat uddannelsen til funktionen – så kan vi sagtens bevilge denne uddannelse.

Så tag dig nu sammen og læg ikke denne opfordring over i bunken. Du vil få udfordringer, lære nye færdigheder og øvelser, få fantastiske oplevelser og et stålsat kammeratskab.

Du kan se mere på vores hjemmeside på adressen: www.mot-ov.dk eller ringe til delingsfører M. Veise på tlf. 26 85 33 00 eller pr. mail mgv@surfray.com hvis du skulle have yderligere spørgsmål.