[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Inspektionen sker med baggrund i Traktaten om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (Conventional Armed Forces In Europe, CFE), som blev indgået mellem NATO-landene, de østeuropæiske lande og det tidligere Sovjetunionen i 1990.

Formålet med traktaten er at etablere en sikker og stabil balance mellem de konventionelle væbnede styrker i Europa. Denne proces er stort set gennemført, idet de to parter - øst og vest - i begyndelsen af 90’erne reducerede beholdningerne af kampvogne, pansrede køretøjer, artilleri, kamphelikoptere og kampfly betydeligt og til et aftalt niveau.

For at være sikker på at de aftalte niveauer overholdes, giver traktaten deltagerlandene mulighed for hvert år at gennemføre et antal inspektioner. Danmark skal på baggrund heraf være rede til at modtage inspektioner ved fem enheder (brigader, bataljoner, flyvestationer og lignende).

Da alle deltagerlandene forpligter sig til årligt at udsende informationer om strukturer, organisation og materielbeholdninger, har den inspicerende part et indgående kendskab til enhederne og deres materiel, inden de ankommer til det pågældende land.

Antvorskov og Høvelte talt efter i sømmene
Det russiske inspektionshold med to inspektører fra Hviderusland - i alt ni inspektører - ankom i mandags til den dansk-tyske grænse. Efter en kort modtagelsesprocedure meddelte den russiske inspektionschef oberst Pikul, at det første inspektionsmål var Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne i Slagelse.

Efter ankomsten til Antvorskov Kaserne meddelte Oberst Pikul tirsdag morgen, at han og hans hold specifikt ville inspicere 2 Brigade, der med stab og en bataljon er placeret på Antvorskov Kaserne.

Da inspektionen i Slagelse var slut, meddelte russerne, at de om onsdagen ønskede at inspicere en enhed ved den Kongelige Livgarde på Høvelte Kaserne. Her blev det II Bataljon ved den Kongelige Livgarde, der stod for skud.

Begge inspektioner blev gennemført uden større problemer. Den russiske oberst havde dog enkelte spørgsmål i relation til den aktuelle transformationsproces i hæren, hvor enheder bliver nedlagt og andre oprettet med den konsekvens, at kampvogne, pansrede køretøjer og artilleripjecer bliver flyttet rundt mellem enhederne og landsdelene.