[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Der har tidligere været gennemført et pilotprojekt med kontrol af de nye værnepligtiges uddannelse i Jylland og ét på Sjælland, men det er første gang denne kontrol gennemføres i så stort et omfang.

Knap 1000 værnepligtige fra henholdsvis Gardehusarregimentet i Slagelse og DANILOG i Vordingborg deltager i kontroløvelsen den 28. og 29. maj på Syd- og Vestsjælland. Dertil kommer knap 500 hjælpere og figuranter fra hjemmeværnet, lige som der indgår personel fra politiet og Beredskabsstyrelsen i øvelsen. 

De væsentligste temaer i øvelsen bliver indsættelse som bevogtning i forbindelse med en trussel om terror mod livsvigtige installationer, og indsættelse i et katastrofeområde.

Bevogtningsøvelsen gennemføres ved civile installationer, der har stor betydning for landets infrastruktur, mens katastrofeøvelsen gennemføres ved områder, der kan sammenlignes med området i Seest, der sidste år blev skueplads for den store fyrværkerikatastrofe.

For at gøre øvelsen så realistisk som muligt for de værnepligtige, der skal kontrolleres, vil der udover de mange figuranter også være brugt en del specialeffekter, som vil få indsatsområderne til at virke uhyggeligt livagtige.