[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Af: Oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen.

Helmand, Afghanistan. Søndag den 05. november 2006

Vi er klar og indsat
Så kom dagen, hvor vi tog ud i ørkenen. Vi kørte tidligt fredag morgen lokal tid, dvs. lidt efter midnat dansk tid. Nu er vi godt i gang med at løse vores første opgaver med opklaringseskadronen og alle de mindre enheder, der er med ude til at støtte med forskellige opgaver.


Den danske styrke er nu indsat på sin første opgave i ørkenen.

Der er lige fra militærpolitiet til at hjælpe med undersøgelser af biler eller huse eller, hvis vi som et led i operationerne, tilbageholder nogle, som vi mistænker for at være en trussel mod os og vores allierede. Militærpolitiet er også med for at dokumentere, hvis vi snubler over noget mistænkeligt eller selv kommer ud for hændelser, fx kamphandlinger.
Så kan vores egne ”strissere” dokumentere forløbet, så vi bagefter kan være sikre på, at vi har handlet rigtigt – også i forhold til Krigens Love.

Krigens Love er vigtige
Det er i det hele taget noget, som vi lægger utroligt meget vægt på. Jeg stiller i virkeligheden utroligt store krav til jeres soldater. For situationen kan veksle meget hurtigt for en soldat. Det ene øjeblik er han i gang med samtaler med lokale og gøre, hvad vi kan for at vinde de lokales tillid. Og det næste øjeblik kan han blive tvunget til at
forsvare sig selv, hvis vi kommer under angreb.

Jeg har sagt til jeres soldater, at der ikke er nogle, som bliver en ringere soldat af at løse sine opgaver uden at skyde. Men det er jo desværre ikke helt op til os selv, fordi der vitterligt er nogle fjendtlige krigere derude, som ønsker os hen, hvor peberet gror. Men jeg tror, vi kommer langt med dialog. Vi skal forsøge at tale med befolkningen og ikke om dem. Heldigvis har vi nogle dygtige tolke, der kan hjælpe os med det.


Den danske styrke i Camp Bastion samlet inden afgangen.

Ammunitionsryddere igen
Vi har også taget vores ammunitionsryddere med på patrulje. De er vigtige, fordi vi ved, at rundt omkring i Helmand ligger der en del efterladenskaber i form af miner. Der er både miner, der er beregnet på køretøjer, og mindre anti-personelminer. Derfor er det vigtigt at have eksperterne med. Og der findes ingen dygtigere end vores egne
ammunitionsryddere. De har de faktisk allerede bevist af et par omgange oppe ved Kajaki, hvor der ligger en strategisk vigtig dæmning over Helmand-floden, der producerer alt strøm til hele Helmand.

Nu har vi heldigvis et ret godt billede af, hvor minerne ligger, og hvor risikoen for at køre ind i et minefelt er stort. Vi har den kæmpe fordel med en opklaringseskadron, at soldaterne er trænet til at være utroligt observante. Derfor følger vi med i den lokale trafik, nogle gange helt åbenlyst, andre gange mere skjult. Og der, hvor de lokale kører, der kan vi jo også køre. Så alene ved at følge med i aktiviteter i omgivelserne, bliver vi meget klogere på de lokale samfund, vi opererer i og om.

Og skulle det endelig ske, at der kommer nogle miner i vejen, så har vi ammunitionsrydderne til at lave det største nytårsknald på denne side af nytårsaften. Så også på den front er vi godt forberedt.

Risiko er der jo
Og selvfølgelig er der jo en risiko for kamphandlinger. Til den ende kan jeg jo ikke sige noget fornuftigt for at berolige jer. Men jeg kan uden at gå i detaljer sige, at vi har en lang række fordele ved den opgave, som opklaringseskadronen med alle dens trofaste følgesvende har fået. Vi er mobile og har faktisk som en del af opgaven, at vi ikke må blive bundet til et sted. Vi skal hele tiden sørge for at frigøre os og flytte os og dukke op et nyt sted. Vi skal være uforudsigelige.

Og hvis der er noget, jeg har lært om opklaringsfolk, så er det, at de ikke er til at stole på – altså set fra modstanderens synspunkt. De er smadder professionelle, når de er ude at operere. De kan deres kram og har forberedt sig godt. Vi er heldige at have dem på vores hold. Vi er uforudsigelige. Det er der sikkerhed i.

Luftens helte
Ja, jeg henviser ikke til en tegnefilm fra Disney Channel, men vores egne jordnære kollegaer, der taler med vores venner oppe mellem skyerne. De er der for at række en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt. Det er der også sikkerhed i.

Da vi kørte fra Kandahar til Bastion havde vi hele tiden top cover, dvs. en helikopter eller et jagerfly, der fra deres ophøjede positioner kan kigge længere frem ad marchvejen og evt. gribe ind, hvis vi kalder på deres hjælp. Den samme form for hjælp har vi også hele tiden under den opgave, som vi løser i øjeblikket.

Og der er faktisk endnu mere hjælp at hente fra vores britiske venner. De har placeret nogle kanoner ude midt i ørknen. Dem kan vi også støttes af, hvis det bliver nødvendigt. Og vi har vores helt egen ekspert med til dirigere ildstøtten.

I får hurtig besked
Skulle der nu alligevel ske noget, som pressen hjemme kunne finde på at skrive om, så vil vi forsøge af bedste evne at orientere jer på denne mail. Vi vil løbende sende en hilsen ude fra opgaven. Og vi vil være ekstra omhyggelige, hvis der sker noget, som kan gøre jer urolige derhjemme.

Men herude har vi en god fornemmelse af opgaven. Den passer godt til os. Vi er godt forberedt. Og nu er vi næsten alle sammen i gang med at løse vores opgaver hernede.
Det er det øjeblik, alle har ventet på. Og næste gang håber jeg at kunne få alle med ud, når de lange forsyningsveje holder op med at drille, og vi har gennemført den sidste uddannelse, så alle bliver fortrolige med deres grej.

Stabselementet ved United Kingdom Task Force har ordet
Et langt navn til fire stabsofficerer, men ikke desto mindre gør de en stor forskel. For de sidder indtil videre i Kandahar og støber kuglerne til de operationer, som vi senere skal udføre. Så DANCON har altså en finger med i spillet lige fra idéen til en operation bliver født og indtil vi gennemfører den. Det betyder, at de opgaver vi får af vores britiske
chefer, passer til vores formåen. Det er der også sikkerhed i. Nu har stabselementet ordet…

Venlig hilsen
H.-C.

United Kingdom Task Force Helmand (UKTF/HELMAND)

Af Kaptajn Jonas Vøg Andersen, Kandahar Air Field, Afghanistan

DANCON har afgivet otte mand til det britiske brigade hovedkvarter beliggende på Kandahar Air Field (KAF). Hovedkvarteret flytter dog til Laskah Gar i starten af november.

De otte mand fordeler sig på fire stabsofficerer (STOFF), en militærjurist (MJUR) samt en forbindelsesofficer (FO) og to overkonstabler fra let opklaringseskadron.

De to overkonstabler indgår i en radio vagtturnus sammen med briterne i deres taktiske operations center. Det taktiske operationscenter er det sted, hvorfra man fører enhederne ude i Helmand provinsen. Stabselementet, som vi i daglig tale hedder, indgår som en integreret del af det britiske hovedkvarter.


På billedet ses stabselementet. Fra venstre mod højre er det:
Kaptajn R. Sølvertorp, jurist F. Stojanovski, kaptajn J. Vøg Andersen, major K.H. Eriksen, overkonstabel T. Rasmussen, overkonstabel S. Lauridsen

Stabsofficerene arbejder i hhv. hovedkvarterets efterretnings-, operations- og logistiksektion, hvor opgaven dels er at arbejde som en del af det britiske team, dels at levere informationer og varsler til DANCON. Informationerne vil være af efterretningsmæssig værdi, som f. eks hvad foregår der i Helmand provinsen og hvad ”ørkenholdet” skal passe på, når de kører ud på operationer. Varslerne vil typisk
indeholde oplysninger om hvilke operationer, ”ørkenholdet” kan forvente at skulle deltage i.

Dagen for stabselementet starter typisk med en morgenbriefing i det engelske hovedkvarter, derefter en møderække samt stabsarbejde frem til frokost efterfulgt af et middagshvil. Derefter fortsætter eftermiddagen med stabsarbejde og aftenbriefing, hvor brigadegeneral Jerry Thomas deltager, primært for at blive opdateret på døgnets hændelser i HELMAND provinsen, men også for at give staben direktiver om i hvilken retning UKTF skal.

Stabselementets opgaveportefølje indeholder også, at vi vejleder briterne om de danske enheders kapaciteter og om hvordan de indsættes og anvendes bedst muligt.

Militærjuristen overvåger om de opgaver, DANCON sættes til, er i overensstemmelse med det danske mandat og krigens love.

I middagspausen er der god mulighed for at træne, hvilket gør at det danske stabselementet er godt repræsenteret i det store amerikanske træningstelt. Der er træningsmaskiner for enhver smag, så alle muskelgrupperne bliver brugt flittigt.

Søndag 22. oktober havde canadierne arrangeret et velgørenhedsløb til fordel for bekæmpelse af cancer. Distancen var henholdsvis 5 og 8.5 km. Stabselementet deltog med to repræsentanter på 8.5 km distancen, hvor de placerede sig i den bedste tredjedel.

Kandahar Air Field er betydeligt større end Camp Bastion, fordi den udover at huse diverse hovedkvarterer også er logistisk base for den sydlige del af Afghanistan.

På alle tider af døgnet flyver der transportfly ind med forsyninger til KAF, hvorefter forsyningerne sorteres og fordeles ud til enhederne i Afghanistan.

Kandahar Air Field er et multinationalt samfund, idet der er enheder fra alle dele af verdenen. De største bidragyder er USA, UK, Canada og så er der mindre bidragsydere som f. eks Danmark, Rumænien, Holland, Tyskland, Estland, Spanien og Norge.