[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

"Irak Hold 8 er formeret!" Ordene kom fra chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, efter at han havde inspiceret de godt 400 soldater, der under ledelse af oberst Per H. Mikkelsen tager til Irak i begyndelsen af august for at overtage opgaverne med base i Camp Danevang.

- I skal i Basra-området indgå i koalitionsstyrkerne og skal samarbejde med lokalbefolkningen og de lokale myndigheder.

Det bliver en både spændende og udfordrende mission, I skal på, sagde generalmajor Poul Kiærskou.

- Befolkningen har taget udfordringen op for at blive et demokratisk samfund. Det er en lang proces, men jeg ser fremskridt hver gang, jeg besøger de danske soldater i Irak.

Afskedsparaden for Hold 8 blev indledt med, at holdet blev inspiceret af Chefens for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou. Til venstre for ham chefen for det danske kontingent, oberst Per H. Mikkelsen, og bagved chefen for Danske Division, generalmajor Knud Bartels. Foto: Lars Olesen.

Advarsel
Chefen for Hærens Operative Kommando advarede soldaterne mod de trusler, der kunne true personellets sikkerhed under løsningen af opgaverne i Irak.

- Der er folk dernede, der ikke kan lide koalitionsstyrkerne og deres tilstedeværelse i Irak. Vær opmærksom på dette. Og vær på vagt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

Han bød soldaterne at udvise respekt for de lokale borgere og myndigheder. Vi er der for at hjælpe befolkningen.

Afskedsparaden for Hold 8 i Oksbøl var afslutningen på sidste del af den missionsorienterede uddannelse, der blev indledt den 19. juli. Foto: Lars Olesen.

Tre gode råd
Forinden havde chefen for Danske Division, generalmajor Knud Bartels, givet soldaterne tre gode råd:

- Når I forlader Camp Danevang skal I betragte jer som i en krigssituation. Altså våben klargjort, køretøjer i fuld funktionsduelig stand og sikring 360 grader rundt.

- I skal have en formel disciplin og et korrekt udseende. Jeres holdning og væremåde bliver der lagt mærke til, både af lokalbefolkningen og af de andre styrker i området.

- Og endelig skal I vide, at taktiske rutiner er dødsensfarlige. Der er behov for kreativitet og nytænkning.

Rotationen mellem IRAK hold 7 og hold 8 indledes i begyndelsen af august.