[Oprindeligt publiceret af Gardehusarregimentet]

Redigeret af major Per Heien, Chef for Administrationssektionen og
Presse- & Informationsofficer.

Vi har nu været hernede i mere end to måneder og det betyder at leave-perioden er begyndt. Hver enkelt person har ret til at holde 21 dages leave. Leave er en slags ferie fra missionsområdet som enten kan holdes i Danmark eller et andet sted i verden. Den skal bare holdes væk fra missionsområdet.

I den forgangne uge har efterretningssektionen haft tre personer på leave og dette kan naturligvis mærkes på arbejdsbyrden og aktiviteten på vores kontor. Der er lidt flere opgaver til os der er på kontoret og lidt mindre aktivitet, støj og muntre bemærkninger.

Men os der er tilbage klager ikke. Det bliver jo også vores tur til at komme hjem.
Vi har i den forgangne uge også haft besøg af Forsvarschefen. Han ankom mandag og tog af sted igen tirsdag.

Militærpolitiet skulle stå for eskorten af general Helsø. Da alle MP´er er uddannet som bodyguards, er det en perfekt opgave for MP.
Hele eskorten gik som den skulle, og Generalen havde endda tid til at kigge forbi militærpolitistationen.

Forsvarschefen i trygge hænder

Det var et kort besøg, men han fik set lidt af bataljonens ansvarsområde og fik talt med en del af soldaterne i bataljonen. Alt i alt et godt besøg. Det er jo rart at vide at også forsvarets øverste ledelse interesserer sig for hvad vi går og laver hernede og hvordan vi løser vores opgaver.

Forsvarschefen orienteres ved den serbiske grænse af chefen for Operationssektionen major Claus Glensnov.

I starten af ugen oplevede vi noget så usædvanligt som et jordskælv. Personel som opholdt sig inde i vores bygninger oplevede et par hurtige rystelser, nærmest som om en lastbil havde bakket ind i bygningen man befandt sig i. Dem som opholdt sig udendørs bemærkede det knap nok.

Det viste sig at være et jordskælv ca. 10 km syd for lejren, med en styrke på ca. 2,5 på Richter-skalaen. Til sammenligning ligger de store ødelæggende jordskælv andre steder i verden på næsten 8 på Richter-skalaen. Der var altså tale om et meget lille jordskælv som ikke gjorde nogen skade. I øvrigt er Kosovo ikke kendt som et jordskælvsområde, så vi regner ikke med at det er noget der sker igen.

Der er stadig stille og roligt i vores område. Befolkningen hernede går og venter på at næste fase af statusforhandlingerne skal gå i gang og vi dermed kan komme et skridt nærmere på en endelig afgørelse på hvad der skal ske med Kosovo.

Forhandlingerne skal afgøre om Kosovo skal være en selvstændig stat eller om den skal "bestyres" af FN eller EU. Det er naturligvis noget som de to befolkningsgrupper (Kosovo-serberne og Kosovo-albanerne) ikke er enige om og derfor skal der forhandles indtil man forhåbentlig bliver enige om en løsning som alle kan leve med.

Imens dette foregår, forsøger KFOR at holde øje med situationen og forhindre uro imellem befolkningsgrupperne.
Sluttelig vil efterretningssektionen ønske jer alle en god sommer. Vi har jo hørt at bøgen er sprunget ud og håber at I får det samme gode vejr derhjemme, som vi har hernede.

Genbrug af friture olie
I denne uge har logistiksektionen arbejdet med mange forskellige ting. Logistik officeren og clerken har blandt andet været ude og undersøge hvad det skal koste at reparere en Mercedes som en KFOR vogn beskadigede forleden. De har også været oppe i bjergene for at se på og betale for en markskade forsaget af et sanitetskøretøj på øvelse.

Chefen for logistik sektionen har i samarbejde med cafeteriet og CIMIC (Civil Military Cooperation) arbejdet med al den rest af fritureolie der hver uge er tilovers efter tilberedelse af vores mad. De har sammen fået det ordnet så at olien bliver kørt til byen Banja, hvor den bliver delt mellem landmændene, som så bruger det som tilskud til deres dyrefoder. Endnu en uge hvor vi tager tingene som de kommer.